Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 55 results
1.
Show windows from all desktops
i18n: file taskbar.kcfg line 11
Vis vindauge frå alle skriveborda
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Suggestions:
Vis vinduer fra alle skrivebord
Norwegian Bokmal libtaskbar in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Bjørn Steensrud on 2006-04-05
Located in rc.cpp:3
2.
Turning this option off will cause the taskbar to display <b>only</b> the windows on the current desktop. \n\nBy default, this option is selected and all windows are shown.
i18n: file taskbar.kcfg line 12
Her kan du velja om oppgåvelinja skal visa <b>berre</b> vindauga som ligg på det skrivebordet der du er.

Standardinnstillinga er å visa alle vindauga.
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Suggestions:
Hvis dette slås av vil oppgavelinja vise <b>bare</b> vinduene på gjeldende skrivebord. \n\n Standard er at dette er slått på og alle vinduer vises.
Norwegian Bokmal libtaskbar in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Bjørn Steensrud on 2006-04-05
Located in rc.cpp:6
3.
Show only minimized windows
i18n: file taskbar.kcfg line 16
Vis berre minimerte vindauge
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Suggestions:
Vis bare minimerte vinduer
Norwegian Bokmal libtaskbar in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Bjørn Steensrud on 2006-04-05
Located in rc.cpp:9
4.
Select this option if you want the taskbar to display <b>only</b> minimized windows. \n\nBy default, this option is not selected and the taskbar will show all windows.
i18n: file taskbar.kcfg line 17
Her kan du velja om oppgåvelinja skal visa <b>berre</b> minimerte vindauge.

Standardinnstillinga er å visa alle vindauga.
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Suggestions:
Velg dette om du vil at oppgavelinja skal vise <b>bare</b> minimerte vinduer. \n\n Standard er at dette er slått av og oppgavelinja viser alle vinduer.
Norwegian Bokmal libtaskbar in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Bjørn Steensrud on 2006-04-05
Located in rc.cpp:12
5.
Never
i18n: file taskbar.kcfg line 22
Aldri
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Located in rc.cpp:15
6.
When Taskbar Full
i18n: file taskbar.kcfg line 25
Når oppgåvelinja er full
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Suggestions:
Når oppgavelinja er full
Norwegian Bokmal libtaskbar in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Bjørn Steensrud on 2006-04-05
Located in rc.cpp:18
7.
Always
i18n: file taskbar.kcfg line 28
Alltid
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Located in rc.cpp:21
8.
Group similar tasks:
i18n: file taskbar.kcfg line 32
Grupper liknande oppgåver:
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Suggestions:
Grupper liknende oppgaver:
Norwegian Bokmal libtaskbar in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Bjørn Steensrud on 2006-04-05
Located in rc.cpp:24
9.
The taskbar can group similar windows into single buttons. When one of these window group buttons are clicked on a menu appears showing all the windows in that group. This can be especially useful with the <em>Show all windows</em> option.\n\nYou can set the taskbar to <strong>Never</strong> group windows, to <strong>Always</strong> group windows or to group windows only <strong>When the Taskbar is Full</strong>.\n\nBy default the taskbar groups windows when it is full.
i18n: file taskbar.kcfg line 33
Oppgåvelinja kan gruppera saman vindauge som liknar på kvarandre. Når du trykkjer på ein av desse gruppeknappane, får du opp ein meny som viser alle vindauga i gruppa. Dette kan vera særleg nyttig når du brukar <em>Vis alle vindauga</em>.

Du kan velja om oppgåvelinja <strong>Aldri</strong> skal gruppera vindauge, <strong>Alltid</strong> gruppera vindauga eller gruppera vindauga berre <strong>Når oppgåvelinja er full</strong>.

Standardinnstillinga er at oppgåvelinja grupperer vindauge når ho er full.
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Suggestions:
Oppgavelinja kan samle vinduer som likner hverandre inn i fellesknapper. Når det trykkes på en slik knapp vises en meny som inneholder alle vinduer i den gruppa. Dette kan være spesielt nyttig med valget <em>Vis alle vinduer</em>. \n\n Du kan stille inn at oppgavelinja skal gruppere vinduer <strong>Aldri</strong>, <strong>Alltid</strong> eller bare <strong>Når oppgavelinja er full</strong>.\n\nStandard er at oppgavelinja grupperer vinduer når den blir full.
Norwegian Bokmal libtaskbar in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Bjørn Steensrud on 2007-03-06
Located in rc.cpp:27
10.
Sort windows by desktop
i18n: file taskbar.kcfg line 37
Ordna vindauga etter skrivebord
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Suggestions:
Sorter vinduer etter skrivebord
Norwegian Bokmal libtaskbar in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Bjørn Steensrud on 2006-04-05
Located in rc.cpp:30
110 of 55 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Gaute Hvoslef Kvalnes, Karl Ove Hufthammer.