Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 55 results
1.
Show windows from all desktops
i18n: file taskbar.kcfg line 11
Vis vinduer fra alle skrivebord
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-04-05
Suggestions:
Vis vindauge frå alle skriveborda
Norwegian Nynorsk libtaskbar in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Located in rc.cpp:3
2.
Turning this option off will cause the taskbar to display <b>only</b> the windows on the current desktop. \n\nBy default, this option is selected and all windows are shown.
i18n: file taskbar.kcfg line 12
Hvis dette slås av vil oppgavelinja vise <b>bare</b> vinduene på gjeldende skrivebord. \n\n Standard er at dette er slått på og alle vinduer vises.
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-04-05
Suggestions:
Her kan du velja om oppgåvelinja skal visa <b>berre</b> vindauga som ligg på det skrivebordet der du er.

Standardinnstillinga er å visa alle vindauga.
Norwegian Nynorsk libtaskbar in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Located in rc.cpp:6
3.
Show only minimized windows
i18n: file taskbar.kcfg line 16
Vis bare minimerte vinduer
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-04-05
Suggestions:
Vis berre minimerte vindauge
Norwegian Nynorsk libtaskbar in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Located in rc.cpp:9
4.
Select this option if you want the taskbar to display <b>only</b> minimized windows. \n\nBy default, this option is not selected and the taskbar will show all windows.
i18n: file taskbar.kcfg line 17
Velg dette om du vil at oppgavelinja skal vise <b>bare</b> minimerte vinduer. \n\n Standard er at dette er slått av og oppgavelinja viser alle vinduer.
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-04-05
Suggestions:
Her kan du velja om oppgåvelinja skal visa <b>berre</b> minimerte vindauge.

Standardinnstillinga er å visa alle vindauga.
Norwegian Nynorsk libtaskbar in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Located in rc.cpp:12
5.
Never
i18n: file taskbar.kcfg line 22
Aldri
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-04-05
Suggestions:
nooit
Norwegian Nynorsk libtaskbar in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Rinse de Vries on 2007-08-17
aldri
Norwegian Nynorsk libtaskbar in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Karl Ove Hufthammer on 2006-04-11
Located in rc.cpp:15
6.
When Taskbar Full
i18n: file taskbar.kcfg line 25
Når oppgavelinja er full
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-04-05
Suggestions:
Når oppgåvelinja er full
Norwegian Nynorsk libtaskbar in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Located in rc.cpp:18
7.
Always
i18n: file taskbar.kcfg line 28
Alltid
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-04-05
Suggestions:
Kvar gång
Norwegian Nynorsk libtaskbar in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Frank Niessink on 2010-11-28
Located in rc.cpp:21
8.
Group similar tasks:
i18n: file taskbar.kcfg line 32
Grupper liknende oppgaver:
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-04-05
Suggestions:
Grupper liknande oppgåver:
Norwegian Nynorsk libtaskbar in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Located in rc.cpp:24
9.
The taskbar can group similar windows into single buttons. When one of these window group buttons are clicked on a menu appears showing all the windows in that group. This can be especially useful with the <em>Show all windows</em> option.\n\nYou can set the taskbar to <strong>Never</strong> group windows, to <strong>Always</strong> group windows or to group windows only <strong>When the Taskbar is Full</strong>.\n\nBy default the taskbar groups windows when it is full.
i18n: file taskbar.kcfg line 33
Oppgavelinja kan samle vinduer som likner hverandre inn i fellesknapper. Når det trykkes på en slik knapp vises en meny som inneholder alle vinduer i den gruppa. Dette kan være spesielt nyttig med valget <em>Vis alle vinduer</em>. \n\n Du kan stille inn at oppgavelinja skal gruppere vinduer <strong>Aldri</strong>, <strong>Alltid</strong> eller bare <strong>Når oppgavelinja er full</strong>.\n\nStandard er at oppgavelinja grupperer vinduer når den blir full.
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2007-03-06
Suggestions:
Oppgåvelinja kan gruppera saman vindauge som liknar på kvarandre. Når du trykkjer på ein av desse gruppeknappane, får du opp ein meny som viser alle vindauga i gruppa. Dette kan vera særleg nyttig når du brukar <em>Vis alle vindauga</em>.

Du kan velja om oppgåvelinja <strong>Aldri</strong> skal gruppera vindauge, <strong>Alltid</strong> gruppera vindauga eller gruppera vindauga berre <strong>Når oppgåvelinja er full</strong>.

Standardinnstillinga er at oppgåvelinja grupperer vindauge når ho er full.
Norwegian Nynorsk libtaskbar in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Located in rc.cpp:27
10.
Sort windows by desktop
i18n: file taskbar.kcfg line 37
Sorter vinduer etter skrivebord
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-04-05
Suggestions:
Ordna vindauga etter skrivebord
Norwegian Nynorsk libtaskbar in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Located in rc.cpp:30
110 of 55 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bjørn Steensrud.