Browsing Lithuanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Lithuanian guidelines.
110 of 55 results
1.
Show windows from all desktops
i18n: file taskbar.kcfg line 11
Rodyti langus iš visų darbastalių
Translated and reviewed by Donatas Glodenis on 2006-04-05
Located in rc.cpp:3
2.
Turning this option off will cause the taskbar to display <b>only</b> the windows on the current desktop. \n\nBy default, this option is selected and all windows are shown.
i18n: file taskbar.kcfg line 12
Išjungus šią parinktį užduočių juosta rodys <b>tik</b> tuos langus, kurie yra dabartiniame darbastalyje. \n\nPagal numatytą nustatymą ši parinktis yra pažymėta ir visi langai rodomi.
Translated and reviewed by Donatas Glodenis on 2006-04-05
Located in rc.cpp:6
3.
Show only minimized windows
i18n: file taskbar.kcfg line 16
Rodyti tik sumažintus langus
Translated and reviewed by Donatas Glodenis on 2006-04-05
Located in rc.cpp:9
4.
Select this option if you want the taskbar to display <b>only</b> minimized windows. \n\nBy default, this option is not selected and the taskbar will show all windows.
i18n: file taskbar.kcfg line 17
Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad užduočių juosta rodytų<b>tik</b> sumažintus langus. \n\nPagal numatytą nustatymą ši parinktis nėra pažymėta ir visi langai rodomi.
Translated and reviewed by Donatas Glodenis on 2006-04-05
Located in rc.cpp:12
5.
Never
i18n: file taskbar.kcfg line 22
Niekada
Translated and reviewed by Donatas Glodenis on 2006-04-05
Located in rc.cpp:15
6.
When Taskbar Full
i18n: file taskbar.kcfg line 25
Kai užduočių juosta pilna
Translated and reviewed by Donatas Glodenis on 2006-04-05
Located in rc.cpp:18
7.
Always
i18n: file taskbar.kcfg line 28
Visada
Translated and reviewed by Donatas Glodenis on 2006-04-05
Located in rc.cpp:21
8.
Group similar tasks:
i18n: file taskbar.kcfg line 32
Apjungti panašias užduotis:
Translated and reviewed by Donatas Glodenis on 2006-04-05
Located in rc.cpp:24
9.
The taskbar can group similar windows into single buttons. When one of these window group buttons are clicked on a menu appears showing all the windows in that group. This can be especially useful with the <em>Show all windows</em> option.\n\nYou can set the taskbar to <strong>Never</strong> group windows, to <strong>Always</strong> group windows or to group windows only <strong>When the Taskbar is Full</strong>.\n\nBy default the taskbar groups windows when it is full.
i18n: file taskbar.kcfg line 33
Užduočių juosta gali sugrupuoti panašius langus į vieną mygtuką. Spragtelėjus pele vieną iš tokių grupių pasirodo meniu su visais grupėje esančiais langais. Tai gali būti ypač naudinga įgalinus parinktį <em>Rodyti visus langus</em>. \n\nGalite nustatyti, kad užduočių juosta <strong>Niekada</strong> negrupuotų langų, <strong>Visada</strong> grupuotų langus ar grupuotų langus tik <strong>Kai užduočių juosta užsipildo</strong>.\n\nNumatytuose nustatymuose langai bus grupuojami užduočių juostai užsipildžius.
Translated and reviewed by Donatas Glodenis on 2006-04-05
Located in rc.cpp:27
10.
Sort windows by desktop
i18n: file taskbar.kcfg line 37
Rūšiuoti langus pagal darbastalius
Translated and reviewed by Donatas Glodenis on 2006-04-05
Located in rc.cpp:30
110 of 55 results

This translation is managed by Ubuntu Lithuanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Donatas Glodenis.