Browsing Galician translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Galician guidelines.
110 of 30 results
1.
Show windows from all desktops
i18n: file taskbar.kcfg line 11
Mostrar as fiestras en tódolos escritorios
Translated by Javier Jardón on 2006-06-16
Reviewed by Xabi García on 2007-06-06
In upstream:
Amosar fiestras de todos os escritorios
Suggested by Xabi García on 2008-01-13
Located in rc.cpp:3
2.
Turning this option off will cause the taskbar to display <b>only</b> the windows on the current desktop. \n\nBy default, this option is selected and all windows are shown.
i18n: file taskbar.kcfg line 12
Desactivando esta opción a barra de tarefas mostrará <b>só</b> as fiestras do escritorio actual. \n\nDe forma predeterminada, esta opción está seleccionada e mostraranse tódalas fiestras.
Translated by Javier Jardón on 2006-06-16
Reviewed by Xabi García on 2007-06-06
In upstream:
Se desactiva esta opción a barra de tarefas amosará <b>só</b> as fiestras do escritorio actual. \n\nEsta opción seleciónase por defecto e amósanse todas as fiestras de todos os escritorios.
Suggested by Xabi García on 2008-01-13
Located in rc.cpp:6
3.
Show only minimized windows
i18n: file taskbar.kcfg line 16
Mostrar só as fiestras minimizadas
Translated by Javier Jardón on 2006-06-16
Reviewed by Xabi García on 2007-06-06
In upstream:
Amosar só as fiestras minimizadas
Suggested by Xabi García on 2006-08-24
Located in rc.cpp:9
4.
Select this option if you want the taskbar to display <b>only</b> minimized windows. \n\nBy default, this option is not selected and the taskbar will show all windows.
i18n: file taskbar.kcfg line 17
Seleccione esta opción se desexa que a barra de tarefas <b>só</b> motre as fiestras minimizadas. \n\nDe forma predeterminada, esta opción non está seleccionada e a barra de tarefas mostrará tódalas fiestras.
Translated and reviewed by Javier Jardón on 2006-06-16
In upstream:
Escolla esta opción se quere que a barra de ferramentas amose <b>só</b> as fiestras minimizadas. \n\nPor defeto, esta opción non se seleciona e a barra de ferramentas amosará todas as fiestras.
Suggested by Xabi García on 2006-08-24
Located in rc.cpp:12
8.
Group similar tasks:
i18n: file taskbar.kcfg line 32
Agrupar as tarefas similares:
Translated by Javier Jardón on 2006-06-16
Reviewed by Xabi García on 2007-06-06
In upstream:
Agrupar tarefas similares:
Suggested by Xabi García on 2008-01-13
Located in rc.cpp:24
9.
The taskbar can group similar windows into single buttons. When one of these window group buttons are clicked on a menu appears showing all the windows in that group. This can be especially useful with the <em>Show all windows</em> option.\n\nYou can set the taskbar to <strong>Never</strong> group windows, to <strong>Always</strong> group windows or to group windows only <strong>When the Taskbar is Full</strong>.\n\nBy default the taskbar groups windows when it is full.
i18n: file taskbar.kcfg line 33
A barra de tarefas pode agrupar as fiestras similares nun só botón. Cando se pulse un destes botóns coas fiestras agrupadas aparecerá un menú mostrando tódalas fiestras nese grupo. Isto pode ser especialmente práctico coa opción <em>Mostrar tódalas fiestras</em>.\n\nPuede seleccionar entre non agrupar <strong>nunca</strong> as fiestras, agruparlas <strong>sempre</strong> ou agrupa-las fiestras só <strong>cando a barra de tarefas estea chea</strong>.\n\nDe forma predeterminada a barra de tarefas agrupa as fiestras cando está chea.
Translated by Javier Jardón on 2006-06-16
Reviewed by Xabi García on 2007-06-06
In upstream:
A barra de tarefas pode agrupar fiestras similares en botóns comúns. Cando unha destes botóns que reunen un grupode fiestras se preme amósase un menú con todas as fiestras que conteña. Isto pode ser especialmente útil cando está activada a opción <em>Amosar todas as fiestras</em>.\n\nPode especificar que se agrupen <strong>Nunca</strong>, <strong>Sempre</strong> ou que se agrupen <strong>Só cando a barra esté chea</strong>.\n\nPor defeto está activada a derradeira opción.
Suggested by Xabi García on 2008-01-13
Located in rc.cpp:27
10.
Sort windows by desktop
i18n: file taskbar.kcfg line 37
Ordear as fiestras por escritorio
Translated by Javier Jardón on 2006-06-16
Reviewed by Xabi García on 2007-06-06
In upstream:
Ordear fiestras por escritorio
Suggested by Xabi García on 2008-01-13
Located in rc.cpp:30
11.
Selecting this option causes the taskbar to show windows in order of the desktop they appear on.\n\nBy default this option is selected.
i18n: file taskbar.kcfg line 38
Seleccionar esta opción provocará que a barra de tarefas mostre as fiestras polo orde do escritorio no que aparezan.\n\nDe forma predeterminada está opción está seleccionada.
Translated by Javier Jardón on 2006-06-16
Reviewed by Xabi García on 2007-06-06
In upstream:
Se seleciona esta opción a barra de tarefas amosará as fiestras na orde na que aparezan no escritorio.\n\nPor defecto esta opción está activada.
Suggested by Xabi García on 2006-08-24
Located in rc.cpp:33
12.
Sort windows by application
i18n: file taskbar.kcfg line 42
Ordear as fiestras por aplicación
Translated by Javier Jardón on 2006-06-16
Reviewed by Xabi García on 2007-06-06
In upstream:
Ordear fiestras por aplicación
Suggested by Xabi García on 2006-08-24
Located in rc.cpp:36
13.
Selecting this option causes the taskbar to show windows ordered by application.\n\nBy default this option is selected.
i18n: file taskbar.kcfg line 43
Seleccionar esta opción provocará que a barra de tarefas mostre as fiestras ordeadas por aplicación.\n\nDe forma predeterminada esta opción está seleccionada.
Translated by Javier Jardón on 2006-06-16
Reviewed by Xabi García on 2007-06-06
In upstream:
Se seleciona esta opción a barra de tarefas amosará as fiestras ordeadas por aplicación.\n\nPor defecto esta opción está activada.
Suggested by Xabi García on 2008-01-13
Located in rc.cpp:39
110 of 30 results

This translation is managed by Ubuntu Galician Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Javier Jardón, Xabi García.