Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.
15 of 5 results
1.
New Session at Bookmark
ބުކްމާރކްގެ އާ ސެސަނެއް
Translated and reviewed by Huxain on 2009-05-02
Shared:
ބުކްމާރކްގައި އާ ސެސަންނެއް
Suggested by Huxain on 2009-05-04
Located in konsole_mnu.cpp:151
2.
Screen at %1
Context:
Screen is a program controlling screens!
ސްކުރީން ހުރީ 1% ގައި
Translated and reviewed by Huxain on 2009-05-05
Located in konsole_mnu.cpp:188
3.
New Session Using Profile
ޕްރޮފައިލް ބޭނުންކޮށްގެން އާ ސެސަނެއް
Translated and reviewed by Huxain on 2009-05-02
Shared:
ޕްރޮފައިލް ބޭނުންކުރައްވައިގެން އާ ސެޝަންއެއް ފައްޓަން
Suggested by Huxain on 2009-04-26
Located in konsole_mnu.cpp:225
4.
Reload Sessions
ސެޝަންތައް ރީލޯޑްކުރޭ
Translated and reviewed by Huxain on 2009-04-25
Shared:
ސެޝަންތައް ރީލޯޑްކުރައްވާ
Suggested by ނަސީހް on 2009-01-17
Located in konsole_mnu.cpp:236
5.
Netscape Bookmarks
ނެޓްސްކޭޕް ބުކްމާރކްތައް
Translated and reviewed by ނަސީހް on 2009-01-17
Located in konsolebookmarkmenu.cpp:93
15 of 5 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Huxain, ނަސީހް.