Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
1120 of 67 results
11.
Draw window frames using &titlebar colors
&Vẽ khung cửa sổ dùng màu thanh tiêu đề
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in b2/config/config.cpp:41 quartz/config/config.cpp:40
12.
When selected, the window decoration borders are drawn using the titlebar colors; otherwise, they are drawn using normal border colors instead.
Khi chọn đường biên sẽ được vẽ với các màu của thanh tiêu đề; nếu không, sẽ vẽ chúng bằng màu thông thường.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in quartz/config/config.cpp:42
13.
Quartz &extra slim
&Rất mỏng thạch anh
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in quartz/config/config.cpp:45
14.
Quartz window decorations with extra-small title bar.
Trang trí cửa sổ thạch anh với thanh tiêu đề rất mỏng.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in quartz/config/config.cpp:47
15.
Plastik
Plastik
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in plastik/plastikclient.cpp:56
16.
Modern System
Hệ thống mới
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in modernsystem/modernsys.cpp:383
17.
&Show window resize handle
&Hiển thị điều khiển thay đổi kích thước
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in modernsystem/config/config.cpp:40
18.
When selected, all windows are drawn with a resize handle at the lower right corner. This makes window resizing easier, especially for trackballs and other mouse replacements on laptops.
Khi chọn, mọi cửa sổ sẽ được vẽ với một điều khiển thay đổi kích thước ở góc phải bên dưới. Nó giúp thay đổi kích thước dễ dàng hơn, đặc biệt cho quả cầu xoay và các thiết bị thay thế chuột khác trên máy tính xách tay.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in modernsystem/config/config.cpp:42
19.
Here you can change the size of the resize handle.
Ở đây bạn có thể thay đổi kích thước của điều khiển.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in modernsystem/config/config.cpp:52
20.
Small
Nhỏ
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in modernsystem/config/config.cpp:61
1120 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Phan Vinh Thinh.