Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
6167 of 67 results
61.
Keramik
i18n: file ./keramik/config/keramikconfig.ui line 16
Keramik
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:43
62.
Display the window &icon in the caption bubble
i18n: file ./keramik/config/keramikconfig.ui line 30
Hiển thị biểu tượng cửa sổ trong &bong bóng đầu đề
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:46
63.
Check this option if you want the window icon to be displayed in the caption bubble next to the titlebar text.
i18n: file ./keramik/config/keramikconfig.ui line 33
Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn hiển thị biểu tượng cửa sổ trong bong bóng tiêu đề ở cạnh chữ thanh tiêu đề.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:49
64.
Draw &small caption bubbles on active windows
i18n: file ./keramik/config/keramikconfig.ui line 41
&Vẽ bong bóng đầu đề nhỏ trong cửa sổ được chọn
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:52
65.
Check this option if you want the caption bubble to have the same size on active windows that it has on inactive ones. This option is useful for laptops or low resolution displays where you want maximize the amount of space available to the window contents.
i18n: file ./keramik/config/keramikconfig.ui line 44
Chọn tùy chọn này nếu muốn bong bóng đầu đề có cùng kích thước trên cửa sổ được chọn và không được chọn. Tùy chọn này có ích cho các máy tính xách tay hoặc các màn hình có độ phân giải thấp để có nhiều khoảng trống nhất cho nội dung cửa sổ.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:55
66.
Draw g&rab bars below windows
i18n: file ./keramik/config/keramikconfig.ui line 52
Vẽ thanh chộ&p dưới các cửa sổ
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:58
67.
Check this option if you want a grab bar to be drawn below windows. When this option is not selected only a thin border will be drawn in its place.
i18n: file ./keramik/config/keramikconfig.ui line 55
Chọn tùy chọn này nếu muốn vẽ thanh chộp dưới các cửa sổ. Khi tùy chọn không được dùng thì chỉ vẽ các đường biên nhỏ.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:61
6167 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Phan Vinh Thinh.