Translations by Rinse de Vries

Rinse de Vries has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 67 results
1.
Installs a KWM theme
2006-04-21
Installeert een thema van KWM
2.
Path to a theme config file
2006-04-21
Locatie van het thema-configuratiebestand
3.
<center><b>KWMTheme</b></center>
2006-04-21
<center><b>KWMTheme</b></center>
4.
Menu
2006-04-21
Menu
5.
Sticky
2006-04-21
Vastgeplakt
6.
Minimize
2006-04-21
Minimaliseren
7.
Maximize
2006-04-21
Maximaliseren
8.
Unsticky
2006-04-21
Losgemaakt
9.
Laptop
2006-04-21
Laptop
10.
Quartz
2006-04-21
Quartz
11.
Draw window frames using &titlebar colors
2006-04-21
Vensterranden inkleuren met &titelbalkleuren
12.
When selected, the window decoration borders are drawn using the titlebar colors; otherwise, they are drawn using normal border colors instead.
2006-04-21
Indien geselecteerd zullen de vensterranden worden ingekleurd met de kleuren van de titelbalk. Anders worden ze met de normale kleuren ingekleurd.
13.
Quartz &extra slim
2006-04-21
Quartz &extra slank
14.
Quartz window decorations with extra-small title bar.
2006-04-21
Quartz-vensterdecoraties met extra smalle titelbalk.
15.
Plastik
2006-04-21
Plastik
16.
Modern System
2006-04-21
Modern systeem
17.
&Show window resize handle
2006-04-21
Handvat voor wijzigen ven&stergrootte tonen
18.
When selected, all windows are drawn with a resize handle at the lower right corner. This makes window resizing easier, especially for trackballs and other mouse replacements on laptops.
2006-04-21
Als u dit selecteert, dan hebben alle vensters rechtsonder een handvat waarmee u de venstergrootte kunt wijzigen. Dit zorgt ervoor dat het vergroten van vensters makkelijk wordt, zeker als u een trackball of de muis vervanger op een laptop gebruikt.
19.
Here you can change the size of the resize handle.
2006-04-21
Hier kunt u de afmeting van het vergroothandvat instellen.
20.
Small
2006-04-21
Klein
21.
Medium
2006-04-21
Middel
22.
Large
2006-04-21
Groot
23.
Redmond
2006-04-21
Redmond
24.
<center><b>Keramik preview</b></center>
2006-04-21
<center><b>Keramik-voorbeeld</b></center>
25.
Not on all desktops
2006-04-21
Niet op alle bureaubladen
26.
On all desktops
2006-04-21
Op alle bureaubladen
27.
Keep Above Others
2006-04-21
Altijd op voorgrond
28.
Keep Below Others
2006-04-21
Altijd op achtergrond
29.
Unshade
2006-04-21
Afrollen
30.
Shade
2006-04-21
Oprollen
31.
KDE2
2006-04-21
KDE2
32.
Draw titlebar &stipple effect
2006-04-21
&Stippeleffect in titelbalk gebruiken
33.
When selected, active titlebars are drawn with a stipple (dotted) effect; otherwise, they are drawn without the stipple.
2006-04-21
Indien geselecteerd hebben de titelbalken van actieve vensters een stippeleffect.
34.
Draw g&rab bar below windows
2006-04-21
G&rijpbalk onder vensters tekenen
35.
When selected, decorations are drawn with a "grab bar" below windows; otherwise, no grab bar is drawn.
2006-04-21
Indien geselecteerd worden de vensterranden getekend met een 'grijpbalk' onder de vensters.
36.
Draw &gradients
2006-04-21
Kleurverlopen &gebruiken
37.
When selected, decorations are drawn with gradients for high-color displays; otherwise, no gradients are drawn.
2006-04-21
Indien geselecteerd worden de vensterranden met kleurverlopen getekend. Dit is alleen geschikt voor beeldschermen met een hoge kleurdiepte.
38.
Resize
2006-04-21
Grootte wijzigen
39.
<b><center>B II preview</center></b>
2006-04-21
<b><center>B II-voorbeeld</center></b>
40.
When selected, the window borders are drawn using the titlebar colors; otherwise, they are drawn using normal border colors.
2006-04-21
Indien geselecteerd worden de vensterranden ingekleurd met dezelfde kleuren als de titelbalk. Anders behouden de vensterranden hun normale randkleuren.
41.
Draw &resize handle
2006-04-21
Handvat voor venste&rgroottewijziging tonen
42.
When selected, decorations are drawn with a "grab handle" in the bottom right corner of the windows; otherwise, no grab handle is drawn.
2006-04-21
Indien geselecteerd bevat de vensterrand rechtsonder een handvat waarmee u de grootte van het venster kunt wijzigen. Anders wordt er geen handvat getoond.
43.
Actions Settings
2006-04-21
Actie-instellingen
44.
Double click on menu button:
2006-04-21
Dubbelklik op menuknop:
45.
Do Nothing
2006-04-21
Niets doen
46.
Minimize Window
2006-04-21
Venster minimaliseren
47.
Shade Window
2006-04-21
Venster oprollen
48.
Close Window
2006-04-21
Venster sluiten
49.
An action can be associated to a double click of the menu button. Leave it to none if in doubt.
2006-04-21
E kunt een actie toewijzen aan het dubbelklikken op de menuknop. Laat deze leeg als u twijfelt.
50.
Web
2006-04-21
Web