Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
817 of 557 results
8.
If this option is checked, Konqueror will open a new window when you open a folder, rather than showing that folder's contents in the current window.
i18n: file: src/konqueror.kcfg:33
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (FMSettings)
Om det här alternativet är markerat kommer Konqueror att öppna ett nytt fönster när du öppnar en katalog, i stället för att visa den katalogens innehåll i det aktuella fönstret.
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Shared:
Om det här alternativet är markerat kommer Konqueror att öppna ett nytt fönster när du öppnar en katalog, i stället för att visa den katalogens innehåll i det nuvarande fönstret.
Suggested by Stefan Asserhäll on 2009-07-17
Located in rc.cpp:116
9.
Home Folder
Hemkatalog
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in src/konqmainwindow.cpp:2031 src/konqmainwindow.cpp:2037 about/konq_aboutpage.cc:91
10.
This is the URL (e.g. a folder or a web page) where Konqueror will jump to when the \"Home\" button is pressed. This is usually your home folder, symbolized by a 'tilde' (~).
i18n: file konqueror.kcfg line 21
Det här är webbadressen (t.ex. en katalog eller en webbsida) dit Konqueror går när knappen "Hem" klickas. Det är oftast din hemkatalog, som symboliseras av tecknet 'tilde' (~).
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in rc.cpp:78
11.
Show file tips
i18n: file: src/konqueror.kcfg:38
i18n: ectx: label, entry, group (FMSettings)
Visa filtips
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in rc.cpp:119
12.
Here you can control if, when moving the mouse over a file, you want to see a small popup window with additional information about that file
i18n: file: src/konqueror.kcfg:39
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (FMSettings)
Här kan du avgöra om du vill att ett litet fönster med ytterligare information om en fil ska visas när du flyttar musen över filen.
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Shared:
Här kan du bestämma om du vill se ett litet meddelandefönster med ytterligare information om en fil, när musen flyttas över den.
Suggested by Stefan Asserhäll on 2009-07-17
Located in rc.cpp:122
13.
Show previews in file tips
i18n: file: src/konqueror.kcfg:50
i18n: ectx: label, entry, group (FMSettings)
Visa förhandsgranskningar i filtips
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in rc.cpp:125
14.
Here you can control if you want the popup window to contain a larger preview for the file, when moving the mouse over it
i18n: file: src/konqueror.kcfg:51
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (FMSettings)
Här kan du styra om du vill att fönstret ska innehålla en större förhandsgranskning av filen när musen flyttas över den
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Shared:
Här kan du bestämma om du vill att meddelandefönstret ska innehålla en större förhandsgranskning av filen, när musen flyttas över den.
Suggested by Stefan Asserhäll on 2009-07-17
Located in rc.cpp:128
15.
Rename icons inline
Byt namn på ikoner på plats
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
16.
Checking this option will allow files to be renamed by clicking directly on the icon name.
Markeras det här alternativet blir det möjligt att byta namn på filer genom att klicka direkt på ikonnamnet
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
17.
Show 'Delete' menu entries which bypass the trashcan
i18n: file: src/konqueror.kcfg:56
i18n: ectx: label, entry, group (FMSettings)
Visa menyalternativet 'Ta bort' som går förbi papperskorgen
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in rc.cpp:131
817 of 557 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Nylander, Fabio Tosto, Mikael Olofsson, Stefan Asserhäll.