Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
1120 of 557 results
11.
Show file tips
i18n: file: src/konqueror.kcfg:38
i18n: ectx: label, entry, group (FMSettings)
Visa filtips
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in rc.cpp:119
12.
Here you can control if, when moving the mouse over a file, you want to see a small popup window with additional information about that file
i18n: file: src/konqueror.kcfg:39
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (FMSettings)
Här kan du avgöra om du vill att ett litet fönster med ytterligare information om en fil ska visas när du flyttar musen över filen.
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Shared:
Här kan du bestämma om du vill se ett litet meddelandefönster med ytterligare information om en fil, när musen flyttas över den.
Suggested by Stefan Asserhäll on 2009-07-17
Located in rc.cpp:122
13.
Show previews in file tips
i18n: file: src/konqueror.kcfg:50
i18n: ectx: label, entry, group (FMSettings)
Visa förhandsgranskningar i filtips
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in rc.cpp:125
14.
Here you can control if you want the popup window to contain a larger preview for the file, when moving the mouse over it
i18n: file: src/konqueror.kcfg:51
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (FMSettings)
Här kan du styra om du vill att fönstret ska innehålla en större förhandsgranskning av filen när musen flyttas över den
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Shared:
Här kan du bestämma om du vill att meddelandefönstret ska innehålla en större förhandsgranskning av filen, när musen flyttas över den.
Suggested by Stefan Asserhäll on 2009-07-17
Located in rc.cpp:128
15.
Rename icons inline
Byt namn på ikoner på plats
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
16.
Checking this option will allow files to be renamed by clicking directly on the icon name.
Markeras det här alternativet blir det möjligt att byta namn på filer genom att klicka direkt på ikonnamnet
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
17.
Show 'Delete' menu entries which bypass the trashcan
i18n: file: src/konqueror.kcfg:56
i18n: ectx: label, entry, group (FMSettings)
Visa menyalternativet 'Ta bort' som går förbi papperskorgen
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in rc.cpp:131
18.
Uncheck this if you do not want 'Delete' menu commands to be displayed on the desktop and in the file manager's menus and context menus. You can still delete files when hidden by holding the Shift key while calling 'Move to Trash'.
i18n: file: src/konqueror.kcfg:57
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (FMSettings)
Avmarkera det här om du inte vill att menykommandot 'Ta bort' ska visas på skrivbordet och i filhanterarens menyer och sammanhangsberoende menyer. Du kan fortfarande ta bort filer när det är dolt genom att hålla nere skifttangenten när du använder 'Flytta till papperskorgen'.
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Shared:
Avmarkera det här om du inte vill att menyalternativet 'Ta bort' ska visas på skrivbordet och i filhanterarens menyer och sammanhangsberoende menyer. Du kan fortfarande ta bort filer när det är dolt genom att hålla nere skifttangenten när 'Flytta till papperskorgen' används.
Suggested by Stefan Asserhäll on 2009-07-17
Located in rc.cpp:139
19.
Standard font
i18n: file: src/konqueror.kcfg:159
i18n: ectx: label, entry, group (HTML Settings)
Standardteckensnitt
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in rc.cpp:143
20.
This is the font used to display text in Konqueror windows.
i18n: file: src/konqueror.kcfg:160
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (HTML Settings)
Det här är teckensnittet som används för att visa text i Konquerors fönster.
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-05
Located in rc.cpp:146
1120 of 557 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Nylander, Fabio Tosto, Mikael Olofsson, Stefan Asserhäll.