Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
17 of 7 results
84.
Checking this box on at least two views sets those views as 'linked'. Then, when you change directories in one view, the other views linked with it will automatically update to show the current directory. This is especially useful with different types of views, such as a directory tree with an icon view or detailed view, and possibly a terminal emulator window.
Dersom du merkar av denne boksen i minst to ruter vert dei sette som «lenkja». Når du så skiftar katalog i ei rute, vert dei andre rutene som er knytte saman oppdaterte automatisk. Dette er spesielt nyttig ved ulike rutetypar, som til dømes eit katalogtre med ei ikonvising eller detaljert vising, og kanskje eit terminalvindauge.
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Shared:
Viss du kryssar av i denne boksen i minst to ruter, vert dei sette som «lenkja». Når du så skiftar katalog i ei rute, vert dei andre rutene som er knytte saman oppdaterte automatisk. Dette er spesielt nyttig ved ulike rutetypar, som for eksempel eit katalogtre med ei ikonvising eller detaljert vising, og kanskje eit terminalvindauge.
Suggested by Eirik U. Birkeland on 2009-07-16
Suggestions:
Å merke av denne boksen i minst to visninger gjør at disse visningene knyttes sammen. Hvis du da bytter mappe i en visning, vil visningen den er knyttet til automatisk bli oppdatert (viser gjeldende mappe). Dette er spesielt nyttig med forskjellige typer visning, som f.eks mappetre og ikonvisning, eller detaljert visning, kanskje også et konsoll.
Norwegian Bokmal konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Axel Bojer on 2006-04-05
Located in src/konqframestatusbar.cpp:116
96.
Mimetype to use for this URL (e.g. text/html or inode/directory)
Mimetype for denne URL-en (t.d. text/html eller inode/directory)
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Shared:
Mimetype for denne nettadressa (for eksempel text/html eller inode/directory)
Suggested by Jonathan Riddell on 2009-07-24
Suggestions:
Mimetype for bruk til denne URL-en, (for eksempel text/html eller inode/directory)
Norwegian Bokmal konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Axel Bojer on 2006-04-05
Located in src/konqmain.cpp:109
153.
Configure Extensions...
Set utvidingar …
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2008-02-16
Shared:
Set opp programtillegg[nbsp]
Suggested by Eirik U. Birkeland on 2009-01-07
Suggestions:
Tilpass utvidelser …
Norwegian Bokmal konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Knut Yrvin on 2008-02-16
Located in src/konqmainwindow.cpp:3586
225.
This page contains changes that have not been submitted.
Closing the window will discard these changes.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Denne sida inneheld endringar som ikkje er leverte.
Dersom du lukkar vindauget, mister du desse endringane.
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Shared:
Denne sida inneheld endringar som ikkje er leverte.
Viss du lukkar vindauget, mistar du desse endringane.
Suggested by Eirik U. Birkeland on 2009-07-16
Suggestions:
Denne siden inneholder endringer som ikke er levert.
Hvis vinduet lukkes, forsvinner disse endringene.
Norwegian Bokmal konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Felis silvestris on 2009-07-16
Located in src/konqmainwindow.cpp:5030
244.
The page you are trying to view is the result of posted form data. If you resend the data, any action the form carried out (such as search or online purchase) will be repeated.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Sida du prøver å visa er basert på skjemadata du har sendt. Dersom du sender dataa på nytt, vert skjemahandlingane (som til dømes eit søk eller eit nettkjøp) utførde på nytt.
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Shared:
Sida du prøver å visa er basert på skjemadata du har sendt. Viss du sender dataa på nytt, vert skjema­handlingane (som for eksempel eit søk eller eit nettkjøp) utførde på nytt.
Suggested by Eirik U. Birkeland on 2009-07-16
Suggestions:
Siden som blir forsøkt vist er et resultat av postet skjemadata. Om dataene videresendes vil alle handlinger som er gjort i skjemaet (som å søke eller handle) gjøres om igjen.
Norwegian Bokmal konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Axel Bojer on 2006-04-05
Located in src/konqview.cpp:1200
246.
You have multiple tabs open in this window.
Loading a view profile will close them.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Fleire faner er opne i dette vindauget.
Desse vert lukka dersom du lastar inn ein ruteprofil.
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2008-02-16
Shared:
Du har fleire faner opne i dette vindauget.
Desse vert lukka viss du lastar inn ein ruteprofil.
Suggested by Eirik U. Birkeland on 2009-07-16
Suggestions:
Du har flere faneblad åpne i dette vinduet.
De blir lukket hvis du laster inn en visningsprofil.
Norwegian Bokmal konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Axel Bojer on 2006-04-05
Located in src/konqviewmanager.cpp:1407
455.
<em>Tuning Tip:</em> If you want the Konqueror web browser to start faster, you can turn off this information screen by clicking <a href="%1">here</a>. You can re-enable it by choosing the Help -> Konqueror Introduction menu option, and then pressing Settings -> Save View Profile "Web Browsing".
<i>Tilpassingstips:</i> Dersom du vil at Konqueror skal starta fortare, kan du slå av denne informasjonsskjermen ved å følgja <a href="%1">denne lenkja</a>. Du kan slå funksjonen på att ved å velja «Hjelp - Konqueror-introduksjon» i menyen og så velja «Vindauge - Lagra ruteprofil «Vevsurfing»».
Translated by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Reviewed by Willy André Bergstrøm on 2007-11-18
Suggestions:
<em>Justeringstips:</em> Hvis du vil at nettleseren Konqueror skal starte raskere, kan du skru av denne informasjonen ved å trykke <a href="%1">her</a>. Du kan skru den på igjen ved å gå til Hjelp -> Introduksjon til Konqueror, og deretter trykke på Innstillinger -> Lagre visningsprofil «Nettlesing».
Norwegian Bokmal konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Bjørn Steensrud on 2007-03-06
Located in about/konq_aboutpage.cc:174
17 of 7 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Eirik U. Birkeland, Gaute Hvoslef Kvalnes, Jonathan Riddell, Karl Ove Hufthammer, Willy André Bergstrøm.