Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 557 results
1.
&Location
A&dresse
Translated and reviewed by Axel Bojer on 2006-04-05
2.
Extra Toolbar
i18n: file: src/konqueror.rc:102
i18n: ectx: ToolBar (extraToolBar)
Ekstra verktøylinje
Translated and reviewed by Axel Bojer on 2006-04-05
Suggestions:
Ekstra-verktøylinje
Norwegian Nynorsk konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Ekstra verktylinje
Norwegian Nynorsk konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Willy André Bergstrøm on 2006-06-19
Located in rc.cpp:29
3.
Location Toolbar
i18n: file: src/konqueror.rc:109
i18n: ectx: ToolBar (locationToolBar)
Adresselinje
Translated and reviewed by Axel Bojer on 2006-04-05
Located in rc.cpp:32
4.
Bookmark Toolbar
i18n: file: src/konqueror.rc:115
i18n: ectx: ToolBar (bookmarkToolBar)
Bokmerkelinje
Translated and reviewed by Axel Bojer on 2006-04-05
Suggestions:
Bokmerke-verktøylinje
Norwegian Nynorsk konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Eirik U. Birkeland on 2009-04-07
Located in rc.cpp:35
5.
&Go
i18n: file: src/konqueror.rc:44
i18n: ectx: Menu (go)
&Gå til
Translated and reviewed by Axel Bojer on 2006-04-05
Suggestions:
&Gå
Norwegian Nynorsk konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
&Start
Norwegian Nynorsk konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Located in rc.cpp:14
6.
&Window
i18n: file: src/konqueror.rc:71
i18n: ectx: Menu (window)
Vi&ndu
Translated and reviewed by Axel Bojer on 2006-04-05
Suggestions:
&Vindauge
Norwegian Nynorsk konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Located in rc.cpp:20
7.
Open folders in separate windows
i18n: file: src/konqueror.kcfg:32
i18n: ectx: label, entry, group (FMSettings)
Åpne mapper i egne vinduer
Translated and reviewed by Axel Bojer on 2006-04-05
Shared:
Åpne mapper i separate vinduer
Suggested by Felis silvestris on 2009-07-16
Suggestions:
Opna mapper i eigne vindauge
Norwegian Nynorsk konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Located in rc.cpp:113
8.
If this option is checked, Konqueror will open a new window when you open a folder, rather than showing that folder's contents in the current window.
i18n: file: src/konqueror.kcfg:33
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (FMSettings)
Her kan du velge om Konqueror skal åpne et nytt vindu når du åpner ei mappe, isteden for å vise mappeinnholdet i det samme vinduet.
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2007-03-06
Shared:
Hvis du velger dette, åpner Konqueror et nytt vindu når du åpner en mappe, istedenfor å vise innholdet av mappa i det gamle vinduet.
Suggested by Felis silvestris on 2009-07-16
Suggestions:
Her kan du velja om Konqueror skal opna eit nytt vindauge når du opnar ei mappe, i staden for å visa mappeinnhaldet i det same vindauget.
Norwegian Nynorsk konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Dersom dette er valt, vil Konqueror opna eit nytt vindauge når du opnar ei mappe, i staden for å skifta til mappa i det gamle vindauget.
Norwegian Nynorsk konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Dersom dette er valt vil Konqueror opna eit nytt vindauge når du opnar ei mappe, i staden for å skifta til mappa i det gamle vindauget.
Norwegian Nynorsk konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Karl Ove Hufthammer on 2007-11-01
Located in rc.cpp:116
9.
Home Folder
Hjemmemappe
Translated and reviewed by Axel Bojer on 2006-04-05
Suggestions:
Heimemappe
Norwegian Nynorsk konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Heimeområde
Norwegian Nynorsk konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Located in src/konqmainwindow.cpp:2031 src/konqmainwindow.cpp:2037 about/konq_aboutpage.cc:91
10.
This is the URL (e.g. a folder or a web page) where Konqueror will jump to when the \"Home\" button is pressed. This is usually your home folder, symbolized by a 'tilde' (~).
i18n: file konqueror.kcfg line 21
Dette er den adressen (f.eks. en mappe eller en nettside) som Konqueror vil gå til når du trykker på «Hjem»-knappen. Vanligvis er dette hjemmemappa, ofte vist som en tilde (~).
Translated by Knut Yrvin on 2008-02-16
Suggestions:
Dette er den adressa (t.d. ei mappe eller ei nettside) som Konqueror vil gå til når du trykkjer på «Heim»-knappen. Vanlegvis er dette heimemappa, ofte vist som ein tilde (~).
Norwegian Nynorsk konqueror in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Located in rc.cpp:78
110 of 557 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alvin, Amund Hov, Axel Bojer, Bjørn Petter Kysnes, Bjørn Steensrud, Bjørn Steensrud, Felis silvestris, Frode M. Døving, Jørgen Tellnes, Knut Yrvin.