Translations by Renato Pavičić

Renato Pavičić has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 394 results
2.
Extra Toolbar
2006-10-13
Dodatna alatna traka
3.
Location Toolbar
2006-10-13
Traka lokacija
4.
Bookmark Toolbar
2006-10-13
Traka oznaka
5.
&Go
2006-10-13
&Kreni
7.
Open folders in separate windows
2009-07-18
Otvaranje mapa u posebnom prozoru
8.
If this option is checked, Konqueror will open a new window when you open a folder, rather than showing that folder's contents in the current window.
2009-07-18
Označavanjem ove opcije, Konqueror će pri otvaranju mape otvoriti novi prozor umjesto prikazivanja sadržaja te mape u trenutnom prozoru.
9.
Home Folder
2007-03-09
Glavna mapa
10.
This is the URL (e.g. a folder or a web page) where Konqueror will jump to when the \"Home\" button is pressed. This is usually your home folder, symbolized by a 'tilde' (~).
2007-06-06
Ovo je URL adresa (npr. mape ili web-stranice) koju će Konqueror otvoriti kad kliknete gumb "Glavna". Uobičajeno je ovo vaša glavna korisnička mapa koju predstavlja znak "tilde" (~).
11.
Show file tips
2009-07-18
Prikaži savjete
12.
Here you can control if, when moving the mouse over a file, you want to see a small popup window with additional information about that file
2009-07-18
Ovdje možete podesiti želite li pri prelasku mišem preko datoteke prikazati mali skočni prozor s dodatnim podacima o toj datoteci.
13.
Show previews in file tips
2009-07-18
U savjetima prikaži pregled
14.
Here you can control if you want the popup window to contain a larger preview for the file, when moving the mouse over it
2009-07-18
Ovdje možete podesiti želite li pri prelasku mišem preko datoteke prikazati skočni prozor s većim pregledom dotične datoteke.
15.
Rename icons inline
2009-07-18
Ikone preimenuj unutar retka
16.
Checking this option will allow files to be renamed by clicking directly on the icon name.
2009-07-18
Označavanje ove opcije omogućit će preimenovanje datoteka izravnim klikanje naziva ikone.
17.
Show 'Delete' menu entries which bypass the trashcan
2009-07-18
Prikazivanje stavki izbornika "Izbriši" koje zaobilaze kantu za otpad.
18.
Uncheck this if you do not want 'Delete' menu commands to be displayed on the desktop and in the file manager's menus and context menus. You can still delete files when hidden by holding the Shift key while calling 'Move to Trash'.
2009-07-18
Uklonite oznaku ove opcije ako ne želite prikazivanje naredbi izbornika "Izbriši" na radnoj površini i u izbornicima upravitelja datotekama i kontekstualnim izbornicima. Brisanje datoteke bit će omogućeno pozivom opcije "Premjesti u otpad" i istovremenim pritiskom tipke Shift.
19.
Standard font
2009-07-18
Standardni font
20.
This is the font used to display text in Konqueror windows.
2009-07-18
Ovaj se font upotrebljava za prikazivanje teksta u prozorima Konquerora.
21.
Ask confirmation for deleting a file.
2009-07-18
Pri brisanju datoteke zatraži potvrdu.
22.
Ask confirmation for move to trash
2009-07-18
Pri premještanju u otpad zatraži potvrdu.
23.
This option tells Konqueror whether to ask for a confirmation when you move the file to your trash folder, from where it can be recovered very easily.
2009-07-18
Označavanjem ove opcije, Konqueror će tražiti potvrdu pri premještanju datoteke u mapu s otpadom. Povratak datoteke iz otpada je jako jednostavan.
24.
This option tells Konqueror whether to ask for a confirmation when you simply delete the file.
2009-07-18
Označavanjem ove opcije, Konqueror će tražiti potvrdu pri brisanju datoteke.
26.
&Icon Size
2009-07-18
&Veličina ikona
27.
S&ort
2009-07-18
S&ortiraj
28.
Iconview Toolbar
2009-07-18
Traka prikaza ikonama
29.
Iconview Extra Toolbar
2009-07-18
Dodatna traka prikaz ikonama
30.
Icon Size
2009-07-18
Veličina ikone
32.
Multicolumn View Toolbar
2009-07-18
Traka prikaza u više stupaca
33.
&Folder
2006-10-13
&Mapa
38.
Detailed Listview Toolbar
2009-07-18
Traka detaljnog popisa
39.
Info Listview Toolbar
2009-07-18
Alatna traka info popisa
40.
Treeview Toolbar
2009-07-18
Traka prikaza u stablu
41.
Limits
2006-10-13
Ograničenja
43.
Maximum &number of URLs:
2006-10-13
&Najveći broj URL adresa:
44.
Custom Fonts For
2006-10-13
Prilagođeni fontovi za
49.
Detailed tooltips
2007-06-06
Detaljni savjeti
53.
Extensions
2007-03-09
Ekstenzije
55.
Statusbar
2009-07-18
Traka stanja
56.
There was an error loading the module %1. The diagnostics is: %2
2006-10-13
Pogreška pri učitavanju modula %1 Dijagnostika je: %2
62.
developer (framework, parts)
2006-10-13
razvijatelj (radno okruženje, dijelovi)
65.
developer (List views)
2006-10-13
razvijatelj (prikaz popisa)
66.
developer (List views, I/O lib)
2006-10-13
razvijatelj (prikaz popisa, I/O biblioteka)
70.
developer (HTML rendering engine, JavaScript)
2006-10-13
razvijatelj (pogon HTML iscrtavanja, JavaScript)
72.
developer (Java applets and other embedded objects)
2006-10-13
razvijatelj (Java apleti i ostali ugrađeni objekti)
76.
developer (Netscape plugin support)
2006-10-13
razvijatelj (podrška za Netscape dodatke)
78.
developer (I/O lib, Authentication support)
2006-10-13
razvijatelj (I/O biblioteka, podrška za provjeru korisnika)
83.
developer (AdBlock filter)
2006-10-13
razvijatelj (filtar blokiranja oglasa)
84.
Checking this box on at least two views sets those views as 'linked'. Then, when you change directories in one view, the other views linked with it will automatically update to show the current directory. This is especially useful with different types of views, such as a directory tree with an icon view or detailed view, and possibly a terminal emulator window.
2006-10-13
Označavanjem ovog okvira unutar najmanje dva prikaza povezat ćete te prikaze. Na taj način, ako u jednom prikazu promijenite mapu i ostali povezani prikazi prilagodit će se novom sadržaju. Ova je opcija korisna ako upotrebljavate različite načine prikaza, poput stabla mapa s prikazom ikona ili detalja u jednom, a konzolu u drugom prozoru.
85.
Close View
2006-10-13
Zatvori prikaz
87.
Stalled
2006-10-13
Ukočeno