Translations by adundovi

adundovi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

113 of 13 results
9.
Home Folder
2010-05-21
Početna mapa
196.
Move the selected text or item(s) to the clipboard
2010-01-22
Premještanje odabranog teksta ili stavke/stavki u odlagalište
198.
Copy the selected text or item(s) to the clipboard
2010-01-22
Kopiranje odabranog teksta ili stavke/stavki u odlagalište
200.
Paste the clipboard contents
2010-01-22
Zalijepi sadržaje odlagališta
237.
&Reload Tab
2010-05-21
&Ponovno učitaj karticu
277.
Filename
2009-12-24
Naziv datoteke
280.
Modified
2010-04-03
Izmijenjeno
284.
Owner
2009-12-24
Vlasnik
363.
Comment:
2009-12-24
Komentar:
428.
Ok
2009-12-24
U redu
442.
Shared files and folders
2010-05-21
Dijeljene datoteka i mapa
449.
Search the Web
2010-05-21
Pretraži Web
450.
Konqueror makes working with and managing your files easy. You can browse both local and networked folders while enjoying advanced features such as the powerful sidebar and file previews.
2010-05-21
Konqueror olakšava rad s datotekama i njihovo upravljanje. Možete pretraživati podjednako lokalne i mrežne mape, uživajući pritom u naprednim mogućnostima poput moćne bočne trake i brzog pregleda datoteka.