Browsing Catalan translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Catalan guidelines.
1120 of 557 results
11.
Show file tips
i18n: file: src/konqueror.kcfg:38
i18n: ectx: label, entry, group (FMSettings)
Mostra les pistes de fitxer
Translated and reviewed by Sebastià Pla i Sanz on 2006-04-05
Shared:
Mostra informació dels fitxers
Suggested by Josep Ma. Ferrer on 2009-07-24
Located in rc.cpp:119
12.
Here you can control if, when moving the mouse over a file, you want to see a small popup window with additional information about that file
i18n: file: src/konqueror.kcfg:39
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (FMSettings)
Aquí podeu controlar si, en moure el ratolí damunt d'un fitxer, voleu veure una petita finestra emergent amb informació addicional quant al fitxer
Translated and reviewed by Sebastià Pla i Sanz on 2006-04-05
Shared:
Aquí podeu controlar si, en moure el ratolí damunt d'un fitxer, voleu veure una petita finestra emergent amb informació addicional del fitxer
Suggested by Josep Ma. Ferrer on 2009-07-24
Located in rc.cpp:122
13.
Show previews in file tips
i18n: file: src/konqueror.kcfg:50
i18n: ectx: label, entry, group (FMSettings)
Mostra vistes prèvies a les pistes de fitxer
Translated and reviewed by Sebastià Pla i Sanz on 2006-04-05
Shared:
Mostra la vista prèvia en la informació dels fitxers
Suggested by Josep Ma. Ferrer on 2009-07-24
Located in rc.cpp:125
14.
Here you can control if you want the popup window to contain a larger preview for the file, when moving the mouse over it
i18n: file: src/konqueror.kcfg:51
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (FMSettings)
Aquí podeu controlar si voleu que la finestra emergent contingui una vista prèvia més gran del fitxer, en passar el ratolí per sobre
Translated and reviewed by Sebastià Pla i Sanz on 2006-04-05
Shared:
Aquí podeu controlar si voleu veure la finestra emergent amb una vista prèvia del fitxer, en moure el ratolí damunt d'ell
Suggested by Josep Ma. Ferrer on 2009-07-24
Located in rc.cpp:128
15.
Rename icons inline
Reanomena les icones en línia
Translated and reviewed by Sebastià Pla i Sanz on 2006-04-05
16.
Checking this option will allow files to be renamed by clicking directly on the icon name.
En marcar aquesta opció es podran reanomenar els fitxers clicant directament damunt del nom de la icona.
Translated and reviewed by Sebastià Pla i Sanz on 2006-04-05
17.
Show 'Delete' menu entries which bypass the trashcan
i18n: file: src/konqueror.kcfg:56
i18n: ectx: label, entry, group (FMSettings)
Mostra les entrades de menú 'Esborra' que eviten la paperera
Translated and reviewed by Sebastià Pla i Sanz on 2006-04-05
Shared:
Mostra les entrades de menú «Esborra» que ignoren la paperera
Suggested by Josep Ma. Ferrer on 2010-01-23
Located in rc.cpp:131
18.
Uncheck this if you do not want 'Delete' menu commands to be displayed on the desktop and in the file manager's menus and context menus. You can still delete files when hidden by holding the Shift key while calling 'Move to Trash'.
i18n: file: src/konqueror.kcfg:57
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (FMSettings)
Desmarqueu-ho si no voleu que les ordres de menú 'Esborra' es mostrin a l'escriptori i als menús del gestor de fitxers i contextuals. Encara podeu esborrar fitxers si aquesta ordre està oculta prement la tecla Majús en triar 'Mou a la paperera'.
Translated and reviewed by Sebastià Pla i Sanz on 2006-04-05
Shared:
Desmarqueu això si no voleu mostrar les ordres de menú «Esborra» en l'escriptori i en els menús del gestor de fitxers i en els menús contextuals. Tot i que estiguin ocultes, encara podreu esborrar els fitxers prement la tecla de majúscules mentre se selecciona «Mou a la paperera».
Suggested by Josep Ma. Ferrer on 2010-01-23
Located in rc.cpp:139
19.
Standard font
i18n: file: src/konqueror.kcfg:159
i18n: ectx: label, entry, group (HTML Settings)
Lletra estàndard
Translated and reviewed by Josep Ma. Ferrer on 2007-06-05
Shared:
Tipus de lletra estàndard
Suggested by Josep Ma. Ferrer on 2009-07-24
Located in rc.cpp:143
20.
This is the font used to display text in Konqueror windows.
i18n: file: src/konqueror.kcfg:160
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (HTML Settings)
Aquesta és la lletra usada per a mostrar text a les finestres Konqueror.
Translated and reviewed by Josep Ma. Ferrer on 2007-06-05
Shared:
Aquest és el tipus de lletra utilitzat per a visualitzar text en les finestres del Konqueror.
Suggested by Josep Ma. Ferrer on 2009-07-24
Located in rc.cpp:146
1120 of 557 results

This translation is managed by Ubuntu Catalan Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andreu Correa Casablanca, Josep Ma. Ferrer, Sebastià Pla i Sanz, animarval.