Translations by Lukáš Tinkl

Lukáš Tinkl has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
1.
Could not access drive %1. The drive is still busy. Wait until it is inactive and then try again.
2006-04-21
Nelze přistupovat k mechanice %1. Mechanika je stále v činnosti. Počkejte, až činnost dokončí a zkuste znovu.
2.
Could not write to file %1. The disk in drive %2 is probably full.
2006-04-21
Nelze zapisovat do souboru %1. Disk v mechanice %2 je pravděpodobně plný.
3.
Could not access %1. There is probably no disk in the drive %2
2006-04-21
Nelze přistupovat k %1. V mechanice %2 není pravděpodobně disk.
4.
Could not access %1. There is probably no disk in the drive %2 or you do not have enough permissions to access the drive.
2006-04-21
Nelze přistupovat k %1. V mechanice %2 pravděpodobně není disketa nebo nemáte dostatečná oprávnění pro přístup k zařízení.
5.
Could not access %1. The drive %2 is not supported.
2006-04-21
Nelze přistupovat k %1. Mechanika %2 není podporována.
6.
Could not access %1. Make sure the floppy in drive %2 is a DOS-formatted floppy disk and that the permissions of the device file (e.g. /dev/fd0) are set correctly (e.g. rwxrwxrwx).
2006-04-21
Nelze přistupovat k %1. Ujistěte se, že disketa v mechanice %2 je naformátována pomocí DOSu a že jsou správně nastavena oprávnění na souboru zařízení (např. /dev/fd0) na rwxrwxrwx.
7.
Could not access %1. The disk in drive %2 is probably not a DOS-formatted floppy disk.
2006-04-21
Nelze přistupovat k %1. Disketa v mechanice %2 není pravděpodobně naformátovaná pomocí DOSu.
8.
Access denied. Could not write to %1. The disk in drive %2 is probably write-protected.
2006-04-21
Přístup odmítnut. Nelze zapisovat do %1. Disketa v mechanice %2 je pravděpodobně chráněna proti zápisu.
9.
Could not read boot sector for %1. There is probably not any disk in drive %2.
2006-04-21
Nelze přečíst startovací sektor %1. V mechanice %2 není pravděpodobně disk.
10.
Could not start program "%1". Ensure that the mtools package is installed correctly on your system.
2006-04-21
Nelze spustit program "%1".Ujistěte se, že máte na svém systému nainstalován balík mtools.