Translations by Sairan Kikkarin

Sairan Kikkarin has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 141 results
1.
Your names
2009-11-15
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2007-10-31
Ақсәуле Мамаева, Сайран Киккарин
2.
Your emails
2009-11-15
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2007-10-31
ak78@sci.kz, sairan@computer.org
3.
URL to display
2006-08-27
көрсететін URL
4.
KDE Help Center
2006-08-27
KDE Анықтама орталығы
5.
The KDE Help Center
2006-08-27
KDE Анықтама орталығы
6.
(c) 1999-2003, The KHelpCenter developers
2006-08-27
(c) 1999-2003 KDE Анықтама орталығының жасаушылары
7.
Original Author
2006-08-27
Басатапқы автор
8.
Info page support
2006-08-27
Info парақтарын қолдау
9.
Top-Level Documentation
2006-08-27
Құжаттаманың жоғарғы деңгейі
10.
%1 (%2)
2007-10-31
%1 (%2)
11.
English
2006-08-27
Ағылшын
12.
Font Configuration
2006-08-27
Қаріптерін баптау
13.
Sizes
2006-08-27
Өлшемдері
14.
M&inimum font size:
2006-08-27
Ең &кіші қаріптің өлшемі:
15.
M&edium font size:
2006-08-27
&Орташа қаріптің өлшемі:
16.
S&tandard font:
2006-08-27
Қалы&пты қаріп:
17.
F&ixed font:
2006-08-27
Е&ні бірыңғай қаріпі:
18.
S&erif font:
2006-08-27
S&erif қаріпі:
19.
S&ans serif font:
2006-08-27
Sa&ns serif қаріпі:
20.
&Italic font:
2006-08-27
&Көлбеу қаріпі:
21.
&Fantasy font:
2006-08-27
Fantas&y қаріпі:
22.
Encoding
2006-08-27
Кодтамасы
23.
&Default encoding:
2006-08-27
&Әдеттегі кодтамасы:
24.
Use Language Encoding
2006-08-27
Тіл кодтамасын қолдану
25.
&Font size adjustment:
2006-08-27
&Қаріптің өлшемін жөнге салу:
26.
By Topic
2006-08-27
Тақырып бойынша
27.
Alphabetically
2006-08-27
Әліппе бойынша
28.
Rebuilding cache...
2006-08-27
Бүремесін қайта құруы...
29.
Rebuilding cache... done.
2006-08-27
Бүремесін қайта құруы... дайын.
30.
Unable to show selected glossary entry: unable to open file 'glossary.html.in'!
2006-08-27
Глоссарийдың жазуын көрсету мүмкін емес: 'glossary.html.in' файлы ашылмайды!
31.
See also:
2006-08-27
Қосымша қарайтыны:
32.
KDE Glossary
2006-08-27
KDE глоссарийі
33.
ht://dig
2006-08-27
ht://dig
34.
The fulltext search feature makes use of the ht://dig HTML search engine. You can get ht://dig at the
2006-08-27
Толық мәтінді іздеу мүмкіндігі ht://dig HTML іздеу тетігімен қамтамасыз етіледі. ht://dig дегенді мынадан табуға болады
35.
Information about where to get the ht://dig package.
2006-08-27
ht://dig дестесін қайдан алуға болатыны туралы мәлімет.
36.
ht://dig home page
2006-08-27
ht://dig мекен парағы
37.
Program Locations
2006-08-27
Бағдарламалардың орналасуы
38.
htsearch:
2006-08-27
htsearch:
39.
Enter the URL of the htsearch CGI program.
2006-08-27
htsearch CGI бағдарламаның URL-адресін келтіріңіз.
40.
Indexer:
2006-08-27
Indexer:
41.
Enter the path to your htdig indexer program here.
2006-08-27
Мұнда htdig indexer бағдарламасының жолын келтіріңіз.
42.
htdig database:
2006-08-27
htdig деректер қоры:
43.
Enter the path to the htdig database folder.
2006-08-27
htdig деректер қорының қапшығының жолын келтіріңіз.
44.
By Category
2006-08-27
Санаты бойынша
45.
Change Index Folder
2006-08-27
Индекс қапшығын өзгерту
46.
Index folder:
2006-08-27
Индекс қапшығы:
47.
Build Search Indices
2006-08-27
Іздеу индексін құру
48.
Index creation log:
2006-08-27
Индексті құру журналы: