Browsing Bulgarian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Bulgarian guidelines.
110 of 12 results
24.
This will add a language to the list. If the language is already in the list, the old one will be moved instead.
Това ще добави език към списъка. Ако този език вече е в списъка, вместо това ще бъде преместен старият.
Translated by Kamen Lichev on 2007-04-04
Reviewed by Zlatko Popov on 2007-06-05
In upstream:
Добавяне на нов език в списъка.
Suggested by Zlatko Popov on 2008-01-13
Located in kcmlocale.cpp:465
25.
This will remove the highlighted language from the list.
Това ще премахне маркирания език от списъка.
Translated by Kamen Lichev on 2007-04-04
Reviewed by Zlatko Popov on 2007-06-05
In upstream:
Изтриване на избрания език от списъка.
Suggested by Zlatko Popov on 2008-01-13
Located in kcmlocale.cpp:469
44.
Here you can define the thousands separator used to display numbers.<p>Note that the thousands separator used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money' tab).
Тук може да зададете разделителя на хилядите при числата.<p>Забележете, че разделителят на хилядите, който се използва при паричните стойности, трябва да бъде зададен отделно (вижте секцията „Пари”).
Translated by Kamen Lichev on 2007-04-04
Reviewed by Zlatko Popov on 2007-06-05
In upstream:
От тук може да зададете разделител на хилядните за числата. В повечето случаи интервал (вижда се празно, но има въведен един интервал).
Имайте предвид, че разделителят на хилядните, който се използва за паричните стойности, се задава отделно в секцията "Пари".
Suggested by Zlatko Popov on 2008-01-13
Located in localenum.cpp:174
45.
Here you can specify text used to prefix positive numbers. Most people leave this blank.
Тук може да зададете знака, който ще се появява пред положителните числа. Повечето хора оставят това поле празно.
Translated by Kamen Lichev on 2007-04-04
Reviewed by Zlatko Popov on 2007-06-05
In upstream:
От тук може да зададете знака, който ще се появява пред положителните числа (обикновено няма).
Имайте предвид, че същата представка се използва и за паричните стойности.
Suggested by Zlatko Popov on 2008-01-13
Located in localenum.cpp:182
62.
Here you can define the thousands separator used to display monetary values.<p>Note that the thousands separator used to display other numbers has to be defined separately (see the 'Numbers' tab).
Тук може да зададете разделител на хилядите за паричните стойности.<p>Забележете, че разделителят на хилядите, който се използва за числата, трябва да бъде зададен отделно (вижте секцията „Числа”).
Translated by Kamen Lichev on 2007-04-04
Reviewed by Zlatko Popov on 2007-06-05
In upstream:
От тук може да зададете разделител на хилядните за паричните стойности. В повечето случаи интервал (вижда се празно, но има въведен един интервал).
Имайте предвид, че разделителят на хилядните, който се използва за числата, се задава отделно в секцията "Числа".
Suggested by Zlatko Popov on 2008-01-13
Shared:
От тук може да зададете разделител на хилядните за паричните стойности. В повечето случаи интервал (вижда се празно, но има въведен един интервал).
Забележете, че разделителят на хилядните, който се използва за числата, се задава отделно в секцията "Числа".
Suggested by Radostin Radnev on 2006-04-04
Located in localemon.cpp:293
65.
If this option is checked, the currency sign will be prefixed (i.e. to the left of the value) for all negative monetary values. If not, it will be postfixed (i.e. to the right).
Ако тази отметка е включена, паричният символ ще се поставя пред всички отрицателни парични стойности (т.е. отляво). В противен случай, ще бъде поставян след тях (т.е. отдясно).
Translated by Kamen Lichev on 2007-04-04
Reviewed by Zlatko Popov on 2007-06-05
In upstream:
Ако тази отметка е включена, паричният символ ще се поставя пред всички отрицателни парични стойности. В противен случай, ще бъде поставян след.
Suggested by Zlatko Popov on 2008-01-13
Located in localemon.cpp:314
79.
SHORTMONTH
КЪСМЕСЕЦ
Translated by Kamen Lichev on 2007-04-04
Reviewed by Zlatko Popov on 2007-06-05
In upstream:
МЕСЕЦ (КР)
Suggested by Zlatko Popov on 2008-01-13
Located in localetime.cpp:114
83.
SHORTWEEKDAY
КЪСДЕНОТСЕДМИЦАТА
Translated by Kamen Lichev on 2007-04-04
Reviewed by Zlatko Popov on 2007-06-05
In upstream:
ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА (КР)
Suggested by Zlatko Popov on 2007-10-26
Located in localetime.cpp:118
84.
WEEKDAY
ДЕНОТСЕДМИЦАТА
Translated by Kamen Lichev on 2007-04-04
Reviewed by Zlatko Popov on 2007-06-05
In upstream:
ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА
Suggested by Zlatko Popov on 2008-01-13
Located in localetime.cpp:119
98.
<p>The text in this textbox will be used to format time strings. The sequences below will be replaced:</p><table><tr><td><b>HH</b></td><td>The hour as a decimal number using a 24-hour clock (00-23).</td></tr><tr><td><b>hH</b></td><td>The hour (24-hour clock) as a decimal number (0-23).</td></tr><tr><td><b>PH</b></td><td>The hour as a decimal number using a 12-hour clock (01-12).</td></tr><tr><td><b>pH</b></td><td>The hour (12-hour clock) as a decimal number (1-12).</td></tr><tr><td><b>MM</b></td><td>The minutes as a decimal number (00-59).</td><tr><tr><td><b>SS</b></td><td>The seconds as a decimal number (00-59).</td></tr><tr><td><b>AMPM</b></td><td>Either "am" or "pm" according to the given time value. Noon is treated as "pm" and midnight as "am".</td></tr></table>
<p>Текстът в това поле ще бъде използван за форматиране на низовете с час/дата. Последователностите по-долу ще бъдат заменени:</p><table><tr><td><b>ЧЧ</b></td><td>Часът с водеща нула в 24-часов формат (00-23).</td></tr><tr><td><b>чЧ</b></td><td>Часът (24-часов формат) без нула отпред (0-23).</td></tr><tr><td><b>PЧ</b></td><td>Часът с водеща нула в 12-часов формат (01-12).</td></tr><tr><td><b>pЧ</b></td><td>Часът (12-часов формат) без нула отпред (1-12).</td></tr><tr><td><b>ММ</b></td><td>Минутите с нула отпред (00-59).</td></tr><tr><td><b>СС</b></td><td>Секундите с нула отпред (00-59).</td></tr><tr><td><b>AMPM</b></td><td>Изобразява "am" или "pm" в съответствие с конкретния час. Следобед се изписва "pm", а преди обед - "am".</td></tr></table>
Translated by Kamen Lichev on 2007-04-05
Reviewed by Zlatko Popov on 2007-06-05
In upstream:
<p>От тук може да зададете формата на часа.</p> <table><tr><td><b>ЧЧ</b></td><td>Часът в 24 часов формат с водеща нула (00-23).</td></tr><tr><td><b>чЧ</b></td><td>Часът в 24 часов формат без водеща нула (0-23).</td></tr><tr><td><b>pЧ</b></td><td>Часът в 12 часов формат с водеща нула (01-12).</td></tr><tr><td><b>pЧ</b></td><td>Часът в 12 часов формат без водеща нула (1-12).</td></tr><tr><td><b>ММ</b></td><td>Минутите с водеща нула (00-59).</td><tr><tr><td><b>СС</b></td><td>Секундите с водеща нула (00-59).</td></tr><tr><td><b>AMPM</b></td><td>Символите за обозначаване на преди обед и след обед при използване на 12 часовия формат на часа.</td></tr></table>
Suggested by Zlatko Popov on 2007-10-26
Shared:
<p>От тук може да зададете формата на часа.</p> <table><tr><td><b>HH</b></td><td>Часът в 24 часов формат с водеща нула (00-23).</td></tr><tr><td><b>hH</b></td><td>Часът в 24 часов формат без водеща нула (0-23).</td></tr><tr><td><b>PH</b></td><td>Часът в 12 часов формат с водеща нула (01-12).</td></tr><tr><td><b>pH</b></td><td>Часът в 12 часов формат без водеща нула (1-12).</td></tr><tr><td><b>MM</b></td><td>Минутите с водеща нула (00-59).</td><tr><tr><td><b>SS</b></td><td>Секундите с водеща нула (00-59).</td></tr><tr><td><b>AMPM</b></td><td>Символите за обозначаване на преди обед и след обед при използване на 12 часовия формат на часа.</td></tr></table>
Suggested by Radostin Radnev on 2006-04-04
Located in localetime.cpp:464
110 of 12 results

This translation is managed by Ubuntu Bulgarian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Kamen Lichev, Radostin Radnev, Zlatko Popov.