Browsing Bulgarian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Bulgarian guidelines.
110 of 111 results
1.
KCMLocale
KCMLocale
Translated by Kamen Lichev on 2007-04-04
Reviewed by Zlatko Popov on 2007-06-05
In upstream:
Локализация
Suggested by Radostin Radnev on 2006-04-04
Located in toplevel.cpp:53
2.
Regional settings
Регионални настройки
Translated and reviewed by Radostin Radnev on 2006-04-04
Located in toplevel.cpp:55
3.
Changed language settings apply only to newly started applications.
To change the language of all programs, you will have to logout first.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Промяната на езика ще се отрази само на новостартираните програми.
За да се промени езика на всички програми е необходимо да рестартирате KDE. Обикновено излизане от системата и включване отново е достатъчно.
Translated by Zlatko Popov on 2007-10-26
Reviewed by Zlatko Popov on 2007-06-05
Located in toplevel.cpp:178
4.
Applying Language Settings
Прилагане
Translated and reviewed by Radostin Radnev on 2006-04-04
Located in toplevel.cpp:182
5.
<h1>Country/Region & Language</h1>
<p>From here you can configure language, numeric, and time
settings for your particular region. In most cases it will be
sufficient to choose the country you live in. For instance KDE
will automatically choose "German" as language if you choose
"Germany" from the list. It will also change the time format
to use 24 hours and and use comma as decimal separator.</p>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<h1>Държава и език</h1>
<p>От тук може да конфигурирате настройките на езика, числата
и времето за Вашия регион. В повечето случаи ще е достатъчно
да изберете страната, в която живеете. Например KDE автоматично
ще избере „немски” като език, ако Вие изберете „Германия” от
списъка. Също така ще промени формата на часа на 24 часов и
ще зададе запетайка като разделящ символ за десетичните дроби.</p>
Translated by Kamen Lichev on 2007-04-04
Reviewed by Zlatko Popov on 2007-06-05
In upstream:
<h1>Държава и език</h1><p>От тук може да настроите езика на графичния интерфейс, представянето на числата, датата и часа и др. в съответствие с особеностите на държава, в която живеете. В повечето случаи, е необходимо да изберете само държавата, в която живеете. Системата автоматично избира български език, ако сте избрали "България" от списъка с държавите. Също така, автоматично се променя формата на показване на датата и часа в съответствие с приетите правила в България и Европейския съюз.</p><p>Може допълнително да настроите настройките, ако не сте съгласни с подразбиращите се стойности.</p>
Suggested by Zlatko Popov on 2007-06-05
Located in toplevel.cpp:216
6.
Examples
Примери
Translated by Kamen Lichev on 2007-04-04
Reviewed by Zlatko Popov on 2007-06-05
In upstream:
Пример
Suggested by Radostin Radnev on 2006-04-04
Located in toplevel.cpp:260
7.
&Locale
&Локал
Translated by Kamen Lichev on 2007-04-04
Reviewed by Zlatko Popov on 2007-06-05
In upstream:
Локализаци&я
Suggested by Radostin Radnev on 2006-04-04
Located in toplevel.cpp:261
8.
&Numbers
&Числа
Translated and reviewed by Radostin Radnev on 2006-04-04
Located in toplevel.cpp:262
9.
&Money
П&ари
Translated and reviewed by Radostin Radnev on 2006-04-04
Located in toplevel.cpp:263
10.
&Time && Dates
&Дата и час
Translated and reviewed by Radostin Radnev on 2006-04-04
Located in toplevel.cpp:264
110 of 111 results

This translation is managed by Ubuntu Bulgarian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Kamen Lichev, Radostin Radnev, Zlatko Popov.