Translations by Adam Mathebula

Adam Mathebula has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

112 of 12 results
1.
Your names
2009-11-19
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2009-11-14
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2007-11-02
Adam Mathebula
2.
Your emails
2009-11-19
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2009-11-14
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2007-11-02
adam@translate.org.za
3.
<h1>IO slaves</h1> Gives you an overview of the installed ioslaves.
2006-04-04
<h1>Tigcila ye IO</h1> Kukunika umbikiso locacile wekufakwa kwema-ioslaves.
4.
Available IO slaves:
2006-04-04
Tigcila letikhona te IO:
5.
kcmioslaveinfo
2006-04-04
kcmioslaveinfo
6.
KDE Panel System Information Control Module
2006-04-04
Sahluko sephaneli yemniningwane yemshini we KDE
7.
(c) 2001 - 2002 Alexander Neundorf
2006-04-04
(c) 2001 - 2002 Alexander Neundorf
8.
Some info about protocol %1:/ ...
2006-04-04
Leminye mininingwane mayelana nemitsetfo yekutfumela %1:/ ..