Browsing Serbian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Chusslove Illich on 2009-11-14
In upstream:
Часлав Илић
Suggested by Chusslove Illich on 2006-04-04
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Chusslove Illich on 2009-11-14
In upstream:
caslav.ilic@gmx.net
Suggested by Chusslove Illich on 2007-11-02
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Боје</h1> Овај модул вам омогућава да изаберете шему боја за радну површину KDE-а. Различити елементи радне површине, као насловне траке, текст менија, итд., зову се контроле. Контролу којој желите да промените боју можете изабрати из листе, или кликом на њену графичку представу на радној површини.<p> Поставке боја можете снимити у облику комплетних шема боја, које касније могу бити мењане и уклоњене. KDE садржи неколико предефинисаних шема боја на основу којих можете направити своје. <p> Сви KDE програми ће примити нови изглед који сте изабрали. Неки не-KDE програми могу такође примити неке или све поставке боја, ако је та опција укључена.
Translated and reviewed by Chusslove Illich on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Ово је преглед поставки боја које ће бити примењене ако кликнете на „Примени“ или „У реду“. Можете да кликнете на различите делове ове слике. Име контроле у прозору „Боја контроле“ ће бити промењено да би вам омогућило да видите део слике на који сте кликнули.
Translated and reviewed by Chusslove Illich on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Шема боја
Translated and reviewed by Chusslove Illich on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Ово је листа предефинисаних шема боја, укључујући и оне које сте ви направили. Ове шеме боја можете да видите тако што их одаберете из листе. Тренутна шема боја ће бити замењена одабраном. <p> Упозорење: ако још нисте применили било какве промене које сте направили на тренутној шеми боја, те промене ће бити изгубљене ако изаберете другу шему боја.
Translated and reviewed by Chusslove Illich on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
&Сними шему...
Translated and reviewed by Chusslove Illich on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Притисните ово дугме ако желите да снимите тренутне поставке као шему боја. Бићете упитани да унесете име за шему.
Translated and reviewed by Chusslove Illich on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
&Уклони шему
Translated and reviewed by Chusslove Illich on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Притисните ово дугме да бисте уклонили одабрану шему боја. Ово дугме је искључено ако немате дозволу за брисање одабране шеме боја.
Translated and reviewed by Chusslove Illich on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Serbian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Chusslove Illich.