Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Jure Repinc on 2009-11-14
In upstream:
Jure Repinc
Suggested by Jure Repinc on 2006-04-04
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Jure Repinc on 2009-11-14
In upstream:
jlp@holodeck1.com
Suggested by Jure Repinc on 2007-11-02
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Barve</h1> Ta modul omogoča izbiro barvne sheme, ki jo uporablja namizje KDE. Različne elemente namizja, kot so naslovne letve, besedilo v menijih ipd. imenujemo »gradniki«. Gradnik, katerega barvo želite spremeniti, lahko izberete v seznamu ali s klikom na slikovni upodobitvi namizja.<p> Barvne nastavitve lahko shranite kot celotne barvne sheme, ki jih lahko tudi spreminjate ali izbrišete. KDE vsebuje več že pripravljenih barvnih shem, na katerih lahko temeljite svoje.<p> Vsi programi namizja KDE upoštevajo izbrano barvno shemo. Ne-KDE programi tudi popolnoma ali pa samo delno upoštevajo barvno shemo, če je omogočena možnost.
Translated and reviewed by Jure Repinc on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
To je ogled barvnih nastavitev, ki bodo uporabljene, če boste pritisnili gumb »Uveljavi« ali »V redu«. Izberete lahko različne dele slike. Ime gradnika v škatli »Barve gradnikov« se bo spremenilo v izbrani del.
Translated and reviewed by Jure Repinc on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Barvna shema
Translated and reviewed by Jure Repinc on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
To je seznam že pripravljenih barvnih shem, vključno s tistimi, ki ste jih morda ustvarili sami. Barvno shemo si lahko ogledate tako, da jo izberete v seznamu. Izbrana shema bo zamenjala trenutno.<p> Opozorilo: morebitne spremembe trenutne sheme, ki jih še niste uporabili, bodo izgubljene, če boste izbrali drugo barvno shemo.
Translated and reviewed by Jure Repinc on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
&Shrani shemo ...
Translated and reviewed by Jure Repinc on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Ta gumb pritisnite, če želite shraniti trenutne barvne nastavitve kot barvno shemo. Potem boste vnesli njeno ime.
Translated and reviewed by Jure Repinc on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
&Odstrani shemo
Translated and reviewed by Jure Repinc on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Pritisnite gumb za odstranitev barvne sheme. Ta gumb je izklopljen, če nimate dovoljenja za brisanje barvnih shem.
Translated and reviewed by Jure Repinc on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jure Repinc.