Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
11 of 1 result
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Farby</h1> Tento modul vám umožňuje vybrať si farebnú schému použitú pre KDE. Rozdielne časti plochy, ako sú titulok okna, text menu, atď., sú označujú ako "prvky". Prvky, ktorým chcete zmeniť farbu, môžete vybrať zo zoznamu, alebo kliknutím na grafickú reprezentáciu plochy.<p> Môžete si uložiť nastavenia farieb ako kompletnú farebnú schému, ktorú je možné aj upravovať alebo zmazať. KDE obsahuje už niekoľko predvytvorených farebných schém, ktoré môžu tvoriť základ vašich vlastných.<p> Všetky KDE aplikácie sa budú správať podľa vybranej farebnej schémy. Nie KDE aplikácie môžu tiež reagovať na niektoré, alebo na všetky farebné nastavenia.
Translated by Stanislav Visnovsky on 2006-04-04
Reviewed by Richard Fric on 2007-06-03
In upstream:
<h1>Farby</h1> Tento modul vám umožňuje vybrať si farebnú schému pre pracovné plochyKDE. Rozdielne časti plochy, ako sú titulok okna, text menu, atď., sa označujú ako "prvky". Prvky, ktorým chcete zmeniť farbu, môžete vybrať zo zoznamu, alebo kliknutím na grafickú reprezentáciu pracovnej plochy.<p> Nastavenia farieb si môžete si uložiť ako kompletnú farebnú schému, ktorú je možné aj upravovať alebo zmazať. KDE obsahuje už niekoľko predvytvorených farebných schém, ktoré môžu tvoriť základ vašich vlastných.<p> Všetky KDE aplikácie sa budú správať podľa vybranej farebnej schémy. Non-KDE aplikácie môžu tiež reagovať na niektoré alebo na všetky farebné nastavenia, ak je táto možnosť povolená.
Suggested by Richard Fric on 2008-02-15
Located in colorscm.cpp:100
11 of 1 result

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Richard Fric, Stanislav Visnovsky.