Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
15 of 5 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Richard Fric on 2009-11-14
In upstream:
Richard Frič
Suggested by Richard Fric on 2007-11-02
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Richard Fric on 2009-11-14
In upstream:
Richard.Fric@kdemail.net
Suggested by Richard Fric on 2007-11-02
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Farby</h1> Tento modul vám umožňuje vybrať si farebnú schému použitú pre KDE. Rozdielne časti plochy, ako sú titulok okna, text menu, atď., sú označujú ako "prvky". Prvky, ktorým chcete zmeniť farbu, môžete vybrať zo zoznamu, alebo kliknutím na grafickú reprezentáciu plochy.<p> Môžete si uložiť nastavenia farieb ako kompletnú farebnú schému, ktorú je možné aj upravovať alebo zmazať. KDE obsahuje už niekoľko predvytvorených farebných schém, ktoré môžu tvoriť základ vašich vlastných.<p> Všetky KDE aplikácie sa budú správať podľa vybranej farebnej schémy. Nie KDE aplikácie môžu tiež reagovať na niektoré, alebo na všetky farebné nastavenia.
Translated by Stanislav Visnovsky on 2006-04-04
Reviewed by Richard Fric on 2007-06-03
In upstream:
<h1>Farby</h1> Tento modul vám umožňuje vybrať si farebnú schému pre pracovné plochyKDE. Rozdielne časti plochy, ako sú titulok okna, text menu, atď., sa označujú ako "prvky". Prvky, ktorým chcete zmeniť farbu, môžete vybrať zo zoznamu, alebo kliknutím na grafickú reprezentáciu pracovnej plochy.<p> Nastavenia farieb si môžete si uložiť ako kompletnú farebnú schému, ktorú je možné aj upravovať alebo zmazať. KDE obsahuje už niekoľko predvytvorených farebných schém, ktoré môžu tvoriť základ vašich vlastných.<p> Všetky KDE aplikácie sa budú správať podľa vybranej farebnej schémy. Non-KDE aplikácie môžu tiež reagovať na niektoré alebo na všetky farebné nastavenia, ak je táto možnosť povolená.
Suggested by Richard Fric on 2008-02-15
Located in colorscm.cpp:100
12.
Press this button to import a new color scheme. Note that the color scheme will only be available for the current user.
Stlačte toto tlačidlo pre import novej farebnej schémy. Uvedomte si, že táto schéma bude dostupná iba pre vás ako aktuálneho používateľa.
Translated by Stanislav Visnovsky on 2006-04-04
Reviewed by Richard Fric on 2007-06-03
In upstream:
Stlačte toto tlačidlo pre import novej farebnej schémy. Uvedomte si, že táto schéma bude dostupná iba pre vás ako aktuálneho užívateľa.
Suggested by Richard Fric on 2006-10-14
Located in colorscm.cpp:180
46.
Check this box to apply the current color scheme to non-KDE applications.
Zapnutím tejto voľby použijete aktuálnu farebnú schému pre aplikácie GTK.
Translated by Stanislav Visnovsky on 2006-04-04
Reviewed by Richard Fric on 2007-06-03
In upstream:
Táto voľba aplikuje aktuálnu farebnú schému pre non-KDE aplikácie.
Suggested by Richard Fric on 2006-08-25
Located in colorscm.cpp:277
15 of 5 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Richard Fric, Stanislav Visnovsky.