Browsing Romanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Romanian guidelines.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Claudiu Costin on 2009-11-14
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Claudiu Costin on 2009-11-14
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Culori</h1> <p>Acest modul vă permite să alegeţi schema de culori utilizată de mediul KDE. Diferite elementele ale ecranului, ca de exemplu barele de titlu, textele meniurilor etc., sînt numite "componente". Puteţi alege componenta a cărei culoare doriţi să o modificaţi selectînd-o dintr-o listă sau dînd clic pe o reprezentare grafică a ecranului.</p><p> Puteţi salva setările de culori ca o schemă completă de culori, care de asemenea poate fi modificată sau ştearsă. KDE vine cu o mulţime de scheme de culori predefinite pe care vă puteţi baza propriile scheme de culori.</p><p> Toate aplicaţiile KDE vor utiliza schema de culori selectată. Dacă opţiunea corespunzătoare este selectată, unele aplicaţii non-KDE pot să se bazeze pe o parte sau pe toate setările de culoare KDE.</p>
Translated and reviewed by Claudiu Costin on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Aceasta este o previzualizare a setărilor care pot fi aplicate dacă apăsaţi "Setează" sau "OK". Puteţi da clic pe diferite părţi ale acestei imagini de previzualizare. Numele componentei din căsuţa "Culoare componentă" se va modifica pentru a reflecta partea din imaginea de previzualizare pe care aţi dat clic.
Translated and reviewed by Claudiu Costin on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Schema de culori
Translated and reviewed by Claudiu Costin on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Aceasta este o listă de scheme de culori predefinite, incluzîndu-le şi pe cele create de dumneavoastră. Puteţi previzualiza o schemă de culori existentă selectînd-o din listă. Schema curentă va fi înlocuită de schema selectată.<p> Avertizare: dacă nu aţi aplicat încă modificările făcute la schema curentă, atunci acestea vor fi pierdute în momentul în care aţi selectat altă schemă de culori.
Translated and reviewed by Claudiu Costin on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
&Salvează schema...
Translated and reviewed by Claudiu Costin on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Apăsaţi acest buton dacă doriţi să salvaţi setările curente de culori într-o schemă de culori. Veţi fi întrebat de un nume.
Translated and reviewed by Claudiu Costin on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
Ş&terge schema
Translated and reviewed by Claudiu Costin on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Apăsaţi acest buton pentru a şterge schema de culori selectată. Trebuie să reţineţi că acest buton este dezactivat dacă nu aveţi permisiuni să ştergeţi schema de culori.
Translated and reviewed by Claudiu Costin on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Romanian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Claudiu Costin.