Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2009-11-15
In upstream:
Michał Rudolf
Suggested by Michal Rudolf on 2007-11-01
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2009-11-15
In upstream:
mrudolf@kdewebdev.org
Suggested by Michal Rudolf on 2006-04-04
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Kolory</h1> W tym module można wybrać zestaw kolorów używany przez interfejs KDE. Niektóre elementy interfejsu takie jak pasek tytułowy, tekst menu itp, nazywają się "elementami". Możesz wybrać element z listy, dla którego chcesz ustawić kolor, lub kliknąć na jego graficznej reprezentacji.<p>Możesz zapisać swoje ustawienia jako zestaw kolorów, modyfikować go i usuwać. Możesz także użyć jednego z kilku standardowych zestawów kolorów KDE.<p> Wszystkie programy KDE będą używać wybranego zestawu kolorów. Programy spoza KDE również mogą korzystać z niektórych ustawień.
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
To okno zawiera podgląd ustawień zestawu kolorów, które będą zastosowane po naciśnięciu przycisku "Zastosuj" lub "OK". Możesz kliknąć na różnych elementach w tym oknie podglądu - odpowiedni element pojawi się na liście rozwijanej w polu "Kolor elementu".
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Zestaw kolorów
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
To jest lista predefiniowanych zestawów kolorów, także tych utworzonych przez użytkownika. Zestaw można obejrzeć po wybraniu go z listy. Bieżący zestaw zostanie zastąpiony wybranym. <p>Uwaga: jeżeli nie zastosujesz zmian w bieżącym zestawie, zostaną one utracone po wybraniu kolejnego zestawu kolorów.
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
Za&pisz zestaw...
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Naciśnij ten przycisk, by zapisać bieżące ustawienia jako nowy zestaw kolorów. Zostaniesz poproszony o podanie nazwy.
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
&Usuń zestaw
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Kliknij na ten przycisk, jeżeli chcesz usunąć wybrany zestaw. Jeżeli nie masz praw do usunięcia danego zestawu, przycisk będzie nieaktywny.
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Michal Rudolf.