Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2009-11-17
In upstream:
Gaute Hvoslef Kvalnes
Suggested by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2007-11-01
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2009-11-17
In upstream:
gaute@verdsveven.com
Suggested by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2007-11-01
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Fargar</h1>
I denne modulen kan du velja kva for fargeoppsett du vil bruka i KDE. Du kan endra fargen på skjermelementa (tittellinje, menytekst, osb.) ved å velja dei frå ei liste eller ved å klikka på ein grafisk representasjon av skrivebordet.
<p>Du kan lagra fargeinnstillingar som fullstendige fargeoppsett, som du òg kan endra eller sletta. KDE har mange ferdige fargeoppsett som du kan bruka som utgangspunkt.
<p>Alle KDE-program følgjer det valde fargeoppsettet. Ikkje-KDE-program vil kanskje i større eller mindre grad følgja innstillingane.
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-04
Suggestions:
<h1>Farger</h1>Med denne modulen kan du velge hvilket fargeoppsett du vil bruke i KDE. Du kan endre de forskjellige skjermelementene på skrivebordet (f.eks.tittellinjer eller menytekst). Du kan velge skjermelementet du ønsker å endre fargen på fra lista eller ved å klikke på en grafisk representasjon av skrivebordet.<p>Du kan lagre fargeinnstillingene som et eget fargeoppsett, som også kan endres eller slettes. KDE leveres med mange ulike forhåndsvalgte fargeoppsett som du kan ta utgangspunkt i når du lager dine egne.<p>Alle KDE-program vil bruke de valgte fargeinnstillingene. Ikke-KDE-programmer kan også bruke noen av fargeinnstillingene.
Norwegian Bokmal kcmcolors in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Nils Kristian Tomren on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Dette er ei førehandsvising av fargeinnstillingane som vert tekne i bruk om du trykkjer «Bruk» eller «OK». Du kan trykkja på ulike delar av biletet. Elementnamnet i «Elementfarge»-boksen endrar seg i høve til kva for del av førehandsvisinga du valde.
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-04
Suggestions:
Dette er en forhåndsvisning av fargeoppsettet som vil bli brukt hvis du trykker på «Bruk» eller «OK». Du kan trykke på forskjellige deler av bildet. Skjermelementet i boksen «Elementfarge» endres utifra hvilken del av forhåndsvisninga du trykket på.
Norwegian Bokmal kcmcolors in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Nils Kristian Tomren on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Fargeoppsett
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-04
Suggestions:
Fargemal
Norwegian Bokmal kcmcolors in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Bjørn Steensrud on 2007-03-06
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Dette er ei liste over førehandsdefinerte fargeoppsett, inkludert dei du har laga sjølv. Du kan førehandsvisa eit fargeoppsett ved å velja det frå lista. Det noverande oppsettet vert då bytt ut med det valte fargeoppsettet.<p>Åtvaring: Dersom du enno ikkje har teke i bruk eventuelle endringar du har gjort, vil du mista endringane om du vel eit anna fargeoppsett.
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-04
Suggestions:
Dette er en liste over forhåndsvalgte fargeoppsett, medregnet de du har laget selv. Du kan forhåndsvise et hvilket som helst fargeoppsett ved å trykke på det i lista. Det nåværende fargeoppsettet vil bli erstattet med det du velger. <p>Advarsel: hvis du ikke har lagret endringene dine, så vil de gå tapt når du velger et annet fargeoppsett.
Norwegian Bokmal kcmcolors in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Nils Kristian Tomren on 2008-02-16
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
&Lagra oppsett …
Translated by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2008-02-16
Shared:
&Lagra oppsett ...
Suggested by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-04
Suggestions:
&Lagre oppsett …
Norwegian Bokmal kcmcolors in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Nils Kristian Tomren on 2008-02-16
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Bruk denne knappen dersom du vil lagra desse fargeinnstillingane som eit fargeoppsett. Du vert spurd etter eit namn.
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-04
Suggestions:
Bruk denne knappen dersom du vil lagre disse fargeinnstillingene som et fargeoppsett. Du blir spurt etter et navn.
Norwegian Bokmal kcmcolors in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Nils Kristian Tomren on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
&Fjern oppsett
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-04
Suggestions:
&Fjern oppsettet
Norwegian Bokmal kcmcolors in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Nils Kristian Tomren on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Fjern det valte fargeoppsettet. Merk deg at du ikkje kan bruka denne knappen dersom du ikkje har løyve til å sletta fargeoppsettet.
Translated and reviewed by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-04
Suggestions:
Trykk denne knappen for å fjerne det valgte fargeoppsettet. Merk at denne knappen er slått av hvis du ikke har tilgang til å slette fargeoppsettet.
Norwegian Bokmal kcmcolors in Ubuntu Hardy package "kdebase" by Nils Kristian Tomren on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Gaute Hvoslef Kvalnes.