Browsing Dutch translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Dutch guidelines.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Rinse de Vries on 2009-11-14
In upstream:
Rinse de Vries
Suggested by Rinse de Vries on 2007-11-01
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Rinse de Vries on 2009-11-14
In upstream:
rinsedevries@kde.nl
Suggested by Rinse de Vries on 2007-11-01
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Kleuren</h1>. In deze module kunt u het kleurenschema dat wordt gebruikt voor de KDE-desktop kiezen. De verschillende onderdelen van uw bureaublad, zoals titelbalken, menutekst, etc. worden "Widgets" genoemd. U kunt de widget die u wilt bewerken uitkiezen door deze te selecteren in de lijst, of door in het voorbeeld op het betreffende onderdeel te klikken.<p> U kunt de kleureninstellingen vervolgens opslaan als complete kleurenschema's, die u daarna weer kunt bewerken of verwijderen. KDE levert een aantal vooringestelde kleurenschema's die u als uitgangspunt voor uw eigen schema kunt gebruiken. <p> Alle KDE-toepassingen maken gebruik van het geselecteerde kleurenschema. Ook sommige niet-KDE-toepassingen gebruiken (deels) deze instellingen als deze optie is aangezet.
Translated and reviewed by Rinse de Vries on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Dit is een voorbeeld van de kleurinstellingen die zullen worden gebruikt als u op de knoppen "Toepassen" of "OK" klikt. U kunt ook op verschillende onderdelen van dit voorbeeld klikken. De widgetnaam in het vak "Widget-kleur" zal dan veranderen om het deel van het voorbeeld dat u hebt aangeklikt te weerspiegelen.
Translated and reviewed by Rinse de Vries on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Kleurenpalet
Translated and reviewed by Rinse de Vries on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Dit is een lijst met vooringestelde kleurenschema's, incl. de schema's die u eventueel zelf hebt aangemaakt. U kunt een bestaand kleurenschema bekijken door deze uit de lijst te kiezen. Het huidige schema wordt dan vervangen door het opgegeven kleurenschema. <p> Waarschuwing: als u de eventuele wijzigingen in het huidige schema niet hebt opgeslagen, dan gaan deze wijzigingen verloren, zodra u een ander schema selecteert.
Translated and reviewed by Rinse de Vries on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
Schema op&slaan...
Translated and reviewed by Rinse de Vries on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Klik op deze knop als u uw huidige kleureninstellingen wilt opslaan als kleurenschema. U wordt dan gevraagd om een naam.
Translated and reviewed by Rinse de Vries on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
Schema v&erwijderen
Translated and reviewed by Rinse de Vries on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Klik op deze knop om het geselecteerde kleurenschema te verwijderen. Deze knop is inactief als u niet de nodige toegangsrechten hebt om het schema te verwijderen.
Translated and reviewed by Rinse de Vries on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Dutch Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Rinse de Vries.