Browsing Latvian translation

6 of 67 results
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Šis ir predefinētu krāsu shēmu saraksts, ieskaitot arī jūsu veidotās. Jūs varat apskatīt esošo krāsu shēmu izvēloties to sarakstā. Tekošā shēma tiks aizstāta ar izvēlēto krāsu shēmu.<p> Brīdinājums: ja jūs nēesiet piemērojuši jebkuras izdarītās izmaiņas tekošajā shēmā, šīs izmaiņas būs zudušas, ja jūs izvēlēsieties citu krāsu shēmu.
Translated and reviewed by Andris Maziks on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:154
6 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Latvian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.