Browsing Latvian translation

4 of 67 results
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Šī ir krāsu uzstādījumu apskate, kura tiks piemērota, ja jūs noklikšķināsiet "Piemērot" vai "OK". Jūs varat ieklikšķināt dažādās apskatāmā attēla vietās. Viddžeta nosaukums "Viddžeta krāsa" boksā nomainīsies, lai atbilstu apskatāmā attēla daļai, kurā jūs ieklikšķinājāt.
Translated and reviewed by Andris Maziks on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
4 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Latvian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.