Browsing Kazakh translation

3 of 67 results
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Түстер</h1> Бұл модульде KDE үстелінің түстер сұлбасын баптауға болады. Үстел терезенің айдары, мәзір мәтіні, т.б. сол сияқты түрлі "бөлшектерден" құрылады. Түсін өзгерткіңіз келген бөлшекті, тізімінен таңдап не суретінде түртіп, көрсете аласыз.<p> Бапталған түстер жиынын тұтас түстер сұлбасы ретінде сақталып, содан кейін сол тұтас түрде өшіріледі не өзгертіледі. KDE-де әлден бірнеше дайын сұлбалар бар. Олардың негізінде, өзгертіп, өзіңіздің сұлбаларыңызды құрастыруға болады.<p> Бүкіл KDE қолданбалары таңдалған түстер сұлбасына бағынады. KDE жүйесіне кірмеген қолданбалар да, осындағы құсбелгісі қойылса, таңдалған түстер сұлбасына толық не ішінара түрде бағынады.
Translated and reviewed by Sairan Kikkarin on 2006-08-27
Located in colorscm.cpp:100
3 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Kazakh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.