Browsing Kazakh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Kazakh guidelines.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Sairan Kikkarin on 2009-11-14
In upstream:
Сайран Киккарин
Suggested by Sairan Kikkarin on 2007-10-31
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Sairan Kikkarin on 2009-11-14
In upstream:
sairan@computer.org
Suggested by Sairan Kikkarin on 2007-10-31
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Түстер</h1> Бұл модульде KDE үстелінің түстер сұлбасын баптауға болады. Үстел терезенің айдары, мәзір мәтіні, т.б. сол сияқты түрлі "бөлшектерден" құрылады. Түсін өзгерткіңіз келген бөлшекті, тізімінен таңдап не суретінде түртіп, көрсете аласыз.<p> Бапталған түстер жиынын тұтас түстер сұлбасы ретінде сақталып, содан кейін сол тұтас түрде өшіріледі не өзгертіледі. KDE-де әлден бірнеше дайын сұлбалар бар. Олардың негізінде, өзгертіп, өзіңіздің сұлбаларыңызды құрастыруға болады.<p> Бүкіл KDE қолданбалары таңдалған түстер сұлбасына бағынады. KDE жүйесіне кірмеген қолданбалар да, осындағы құсбелгісі қойылса, таңдалған түстер сұлбасына толық не ішінара түрде бағынады.
Translated and reviewed by Sairan Kikkarin on 2006-08-27
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Бұл суретте, егер "Іске асыру" не "ОК"батырмасын бассаңыз, түстер қандай болатының, алдын-ала көруге болады. Сүреттегі бөлшектерге түртіп, оларды таңдай аласыз. Түртіп таңдаған бөлшектің атауы, "Бөлшектің түсі" деген ашылмалы тізімінің жолында, түрткенде өзгеріп, жазылып тұрады.
Translated and reviewed by Sairan Kikkarin on 2006-08-27
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Түстер сұлбасы
Translated and reviewed by Sairan Kikkarin on 2006-08-27
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Бұл дайын түстер сұлбалардың тізімі. Өзіңіз құрастырған сұлбалар да осында. Әрбірін таңдап, қарап шығуға болады. Таңдағанда сұлба жоғардағы суретте көрсетіледі.<p> Байқаңыз: қолданыстағы сұлбада алдында жасалған өзгерістер сақталмаса, басқа сұлбаға ауысып көрем дегенде, сақталмағаныңыз жоғалады.
Translated and reviewed by Sairan Kikkarin on 2006-08-27
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
Сұлбаны &сақтау...
Translated and reviewed by Sairan Kikkarin on 2006-08-27
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Егер қолданыстағы түстерді түс сұлбасы ретінде сақтағыңыз келсе, осы батырманы басыңыз. Сұлба атауын кейін келтіресіз.
Translated and reviewed by Sairan Kikkarin on 2006-08-27
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
Сұлбаны ө&шіру
Translated and reviewed by Sairan Kikkarin on 2006-08-27
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Таңдалған түстер сұлбасын өшіргіңіз келсе, осы батырманы басыңыз. Егер батырма істемей тұрса - сұлбаны өшіруге құқығыңыз жоқ.
Translated and reviewed by Sairan Kikkarin on 2006-08-27
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Kazakh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Sairan Kikkarin.