Browsing Galician translation

3 of 67 results
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Cores</h1> Este módulo permite escolle-la configuración de cor empregada no escritorio KDE. Os diferentes elementos do escritorio, coma as barras de título, textos de menú, etc., son chamados "widgets". Vostede pode escolle-lo widget do cal queira cambiar a cor seleccionándoo na lista ou premendo na representación gráfica do escritorio.<p> Pode garda-las opcións de cores coma configuracións de cor (schemes), que á súa vez poden ser modificados ou borrados. KDE ven por defecto con varias configuracións de cor predefinidas, nas que vostede pode basea-las súas.<p> Tódalas aplicacións KDE obedecerán a configuración de cor escollida. As aplicacións non pretencentes a KDE poden tamén obedecer estes patróns total ou parcialmente, se se activa esta opción.
Translated by Xabi García on 2006-04-04
Reviewed by Xabi García on 2007-06-06
In upstream:
<h1>Cores</h1> Este módulo permite escolle-la configuración de cor empregada no escritorio KDE. Os diferentes elementos do escritorio, coma as barras de título, textos de menú, etc., chámanse "widgets". Vostede pode escolle-lo widget do cal queira cambiar a cor seleccionándoo na lista ou premendo na representación gráfica do escritorio.<p> Pode garda-las opcións de cores coma esquemas de cor (schemes), que á súa vez poden ser modificados ou borrados. KDE ven por defecto con varios esquemas de cor predefinidos, nas que vostede pode basea-las súas.<p> Tódalas aplicacións KDE obedecerán a configuración de cor escollida. As aplicacións non pretencentes a KDE poden tamén obedecer estes patróns total ou parcialmente, se se activa esta opción.
Suggested by Xabi García on 2008-01-13
Located in colorscm.cpp:100
3 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Galician Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.