Browsing Galician translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Galician guidelines.
615 of 67 results
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Ésta é unha lista das configuracións de cor predefinidas, incluindo tódalas que vostede creara. Pódese previsualizar unha configuración de cores seleccionándoa da lista. A configuración actual será remprazada pola configuración escollida.<p> Coidado: se vostede aínda non aplicou ningún cambio dos que fixera á configuración actual, estes cambios perderanse se selecciona outra configuración de cores.
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
&Gravar Configuración de Cores...
Translated and reviewed by Xabi García on 2007-03-09
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Prema este botó para garda-las configuracións actuais de cor coma unha configuración de cor (scheme). Se lle preguntará por un nome.
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
&Borrar Configuración de Cor
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Prema este botón para borra-la configuración de cor escollida. Nótese que este botón está desactivado se vostede non posúe os permisos para borra-la configuración.
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
11.
I&mport Scheme...
&Importar Configuración de Cor...
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:177
12.
Press this button to import a new color scheme. Note that the color scheme will only be available for the current user.
Prema este botón para importar unha nova configuración de cor. Note que a configuración de cor só estará dispoñible para o usuario actual.
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:180
13.
&Widget Color
Cor do &Widget
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:188
14.
Inactive Title Bar
Barra de Título Inactiva
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:199
15.
Inactive Title Text
Texto de Título Inactivo
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:200
615 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Galician Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Xabi García.