Browsing Finnish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Finnish guidelines.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Christian Hellberg on 2009-11-15
In upstream:
Ilpo Kantonen
Suggested by Ilpo Kantonen on 2006-04-04
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Christian Hellberg on 2009-11-15
In upstream:
ilpo@iki.fi
Suggested by Ilpo Kantonen on 2006-04-04
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Värit</h1> Tässä moduulissa voit valita KDE-työpöydän väriteeman. Eri elementtejä työpöydällä kuten otsikkorivejä, valikkotekstejä jne. kutsutaan käyttöliittymäelementeiksi. Voit valita käyttöliittymäelementin, jonka väriä haluat muuttaa valitsemalla sen luettelosta tai napsauttamalla sen graafista esitystä näytöllä.<p> Voit tallettaa väriasetukset teemoiksi. joita voit myös muokata ja poistaa. KDE:n mukana tulee useita ennaltamääriteltyjä väriteemoja, joiden pohjalta voit tehdä omasi.<p> Kaikki KDE:n sovellukset noudattavat valittua väriteemaa. Muut kuin KDE:n sovellukset voivat myös totella joitain tai kaikkia väriasetuksia, jos tämä valinta on valittuna.
Translated and reviewed by Ilpo Kantonen on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Tässä esikatseluikkunassa olevat väriasetukset otetaan käyttöön, jos napsautat "Käytä"- tai "OK"-painiketta. Voit napsauttaa eri kohtia esikatselukuvassa, jolloin "Käyttöliittymäelementin väri" -osassa olevaanyhdistelmäruutuun vaihtuu muokattava käyttöliittymäelementti.
Translated and reviewed by Ilpo Kantonen on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Väriteema
Translated and reviewed by Ilpo Kantonen on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Tämä on luettelo valmiiksi määritellyistä väriteemoista, mukaan lukien itse luomasi teemat. Voit esikatsella olemassa olevan väriteeman valitsemalla sen listalta. Nykyinen teema korvataan valitulla väriteemalla.<p> Varoitus: jos et ole tallentanut nykyiseen väriteemaan tehtyjä muutoksia, ne häviävät, jos valitset toisen väriteeman.
Translated and reviewed by Ilpo Kantonen on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
&Tallenna teema...
Translated and reviewed by Ilpo Kantonen on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Napsauta tätä painiketta, jos haluat tallentaa nykyiset väriasetukset väriteemaksi. Sinulta kysytään erikseen teeman nimeä.
Translated and reviewed by Ilpo Kantonen on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
&Poista teema
Translated and reviewed by Ilpo Kantonen on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Napsauta tätä painiketta poistaaksesi valitun väriteeman. Huomaa, että tämä painike ei ole käytettävissä, jos sinulla ei ole oikeuksia poistaa väriteemaa.
Translated and reviewed by Ilpo Kantonen on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Finnish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Christian Hellberg, Ilpo Kantonen.