Browsing Estonian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Estonian guidelines.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Marek Laane on 2009-11-14
In upstream:
Marek Laane
Suggested by Marek Laane on 2006-04-04
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Marek Laane on 2009-11-14
In upstream:
bald@starman.ee
Suggested by Marek Laane on 2006-04-04
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Värvid</h1> See moodul võimaldab valida KDE töölaual kasutatava värviskeemi. Töölaua elemente, näiteks tiitliribasid, menüütekste jne., nimetatakse "vidinateks". Elemendi, mille värvi sa soovid muuta, võib valida kas nimekirjast või klõpsuga töölaua graafilisel kujutisel.<p> Värvide seadistusi on võimalik salvestada värviskeemidena, mida on võimalik ka muuta ja kustutada. KDE töölauaga tuleb kaasa hulk eelnevalt määratud värviskeeme, millele toetudes on sul võimalik omaenda skeeme luua.<p> Kõik KDE rakendused arvestavad valitud värviskeemiga. Ka KDE-välised rakendused võivad arvestada mõne või kõigi värviseadistustega.
Translated and reviewed by Marek Laane on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
See on nende värviseadistuste, mida rakendatakse siis, kui klõpsad nupul "Rakenda" või "OK", eelvaatlus. Sa võid klõpsata selle eelvaatluse pildi erinevatel osadel ning elemendi nimi boksis "Elemendi värv" muutub vastavalt sellele, millisel elemendil sa eelvaatluses klõpsasid.
Translated and reviewed by Marek Laane on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Värviskeem
Translated and reviewed by Marek Laane on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
See on eelnevalt määratud värviskeemide nimekiri, millesse on kaasatud ka need, mida sa ise oled loonud. Värviskeemi välimust on võimalik näha seda nimekirjast valides. Käesolev värviskeem asendatakse valitud värviskeemiga.<p> Hoiatus: kui käesolevasse värviskeemi tehtud muudatused ei ole rakendatud, lähevad need mõne muu värviskeemi valimisega kaduma.
Translated and reviewed by Marek Laane on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
&Salvesta skeem...
Translated and reviewed by Marek Laane on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Vajuta seda nuppu, kui soovid salvestada käesolevad värviseadistused värviskeemi. Sul palutakse sellele ka nimi anda.
Translated and reviewed by Marek Laane on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
&Eemalda skeem
Translated and reviewed by Marek Laane on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Valitud värviskeemi eemaldamiseks klõpsa sellel nupul. Arvesta, et see nupp on keelatud, kui sul ei ole värviskeemi kustutamiseks õigusi.
Translated and reviewed by Marek Laane on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Estonian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Marek Laane.