Browsing Danish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Danish guidelines.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Erik Kjær Pedersen on 2009-11-15
In upstream:
Erik Kjær Pedersen
Suggested by Erik Kjær Pedersen on 2007-10-28
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Erik Kjær Pedersen on 2009-11-15
In upstream:
erik@binghamton.edu
Suggested by Erik Kjær Pedersen on 2007-10-28
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Farver</h1> Dette modul lader dig vælge den farvesammensætning der bruges til KDE's desktop. De forskellige elementer i desktoppen, såsom titellinjer og menutekster, kaldes "kontroller". Du kan vælge den kontrol, hvis farve du gerne vil ændre, ved at vælge den fra en liste eller ved at klikke i en grafisk repræsentation af desktoppen.<p> Du kan gemme farveopsætningen som fuldstændige farvesammensætninger, som også kan ændres eller slettes. KDE kommer med adskillige prædefinerede farvesammensætninger på hvilke, du kan basere dine egne.<p> Alle KDE-programmer vil adlyde den valgte farvesammensætning. Ikke-KDE-programmer vil måske også adlyde farvesammensætningen hvis dette er slået til.
Translated and reviewed by Erik Kjær Pedersen on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Dette er en forhåndsvisning af farveopsætningen, som den vil være hvis du klikker på 'Anvend' eller 'O.k.'. Du kan klikke på forskellige dele af dette billede. Kontrolnavnet i 'Komponentfarve'-feltet vil ændres for at reflektere den del af billedet du klikkede på.
Translated and reviewed by Erik Kjær Pedersen on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Farvesammensætning
Translated and reviewed by Erik Kjær Pedersen on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Dette er en liste over prædefinerede farvesammensætninger, inkluderende de som du måtte have lavet. Du kan se en eksisterende farvesammensætning ved at vælge den på listen. Den nuværende sammensætning vil blive erstattet med den valgte farvesammensætning.<p> <b>Advarsel:</b> Hvis du endnu ikke har anvendt de ændringer du måtte have lavet til den nuværende sammensætning, vil disse ændringer gå tabt hvis du vælger en anden farvesammensætning.
Translated and reviewed by Erik Kjær Pedersen on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
&Gem farvesammensætning...
Translated and reviewed by Erik Kjær Pedersen on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Tryk på denne knap, hvis du ønsker at gemme disse farveindstillinger som en farvesammensætning. Du vil blive bedt om et navn.
Translated and reviewed by Erik Kjær Pedersen on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
&Fjern farvesammensætning
Translated and reviewed by Erik Kjær Pedersen on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Tryk på denne knap hvis du vil fjerne den valgte farvesammensætning. Bemærk, at denne knap er deaktiveret, hvis du ikke har tilladelse til at slette farvesammensætningen.
Translated and reviewed by Erik Kjær Pedersen on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by De danske oversættere af Ubuntu, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Erik Kjær Pedersen.