Browsing Welsh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by KD at KGyfieithu on 2009-11-14
In upstream:
KD wrth KGyfieithu
Suggested by KD at KGyfieithu on 2007-10-25
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by KD at KGyfieithu on 2009-11-14
In upstream:
kyfieithu@dotmon.com
Suggested by KD at KGyfieithu on 2007-10-25
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Lliwiau</h1> Galluoga'r modwl yma i chi ddewis y cynllun lliwiau i'w ddefnyddio gan y penbwrdd KDE. Gelwir gwahanol elfennau'r penbwrdd, megis barrau teitl, testun dewislenni, ayyb yn "gelfigion". Gallwch ddewis y celfigyn rydych am newid ei liw gan ei ddewis o restr, neu glicio ar gynrychioliad graffegol o'r penbwrdd.<p>Gallwch gadw gosodiadau lliw fel cynlluniau lliw cyflawn, y gellir eu addasu neu'u dileu. Daw sawl cynllun lliwiau rhagosodedig gyda KDE, a gallwch seilio'ch rhai chi arnynt.<p>Bydd pob cymhwysiad KDE yn ufuddhau i'r cynllun lliwiau dewisiedig. Gall cymhwysiadau di-KDE ufuddhau i rai neu bob un o'r gosodiadau lliw hefyd, os galluogir y dewisiad yma.
Translated and reviewed by KD at KGyfieithu on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Dyma ragolwg o'r gosodiadau lliw y'u gweithredir os gliciwch ar "Gweithredu" neu "Iawn". Gallwch glicio ar wahanol rannau'r ddelwedd ragolwg yma. Bydd enw'r celfigyn yn y blwch "Lliw celfigyn" yn newid i adlewyrchu rhan y ragolwg y clicioch arni.
Translated and reviewed by KD at KGyfieithu on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Cynllun Lliwiau
Translated and reviewed by KD at KGyfieithu on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Dyma restr o gynlluniau lliwiau rhagosodedig, gan gynnwys unrhyw rai rydych wedi eu creu. Gallwch ragolygu cynllun lliw sy'n bodoli eisioes drwy ei ddewis o'r restr. Amnewidir y cynllun lliwiau dewisiedig am yr un cyfredol.<p> Rhybudd: os nad ydych wedi gweithredu unrhyw newidiadau y gwnaethoch i'r cyllun cyfredol, collir rheini os dewiswch gynllun arall.
Translated and reviewed by KD at KGyfieithu on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
&Cadw Cynllun...
Translated and reviewed by KD at KGyfieithu on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Gwasgwch y botwm yma os ydych am gadw'r gosodiadau lliw cyfredol fel cynllun lliwiau. Fe'ch annogir am enw.
Translated and reviewed by KD at KGyfieithu on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
G&waredu Cynllun
Translated and reviewed by KD at KGyfieithu on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Gwasgwch y botwm yma i waredu'r cynllun lliwiau dewisiedig. Noder bod y botwm yma'n analluog os nad oes gennych ganiatâd i ddileu'r cynllun lliwiau.
Translated and reviewed by KD at KGyfieithu on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: KD at KGyfieithu.