Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2009-11-14
In upstream:
Lukáš Tinkl
Suggested by Lukáš Tinkl on 2006-04-04
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2009-11-14
In upstream:
lukas@kde.org
Suggested by Lukáš Tinkl on 2007-10-26
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Barvy</h1> Tento modul umožňuje výběr barevného schématu, které bude používat prostředí KDE. Různé prvky uživatelského prostředí jako jsou titulky, texty nabídek atd. jsou nazývány "widgety". Můžete si zvolit widget, jehož barvu chcete změnit, výběrem ze seznamu nebo kliknutím na grafickou reprezentaci pracovní plochy.<p> Nastavení barev je možné ukládat jako kompletní barevná schémata, které je též možné upravovat a mazat. Prostředí KDE obsahuje několik přednastavených barevných schémat, které je možné použít jako základ vašich vlastních schémat.<p> Všechny aplikace prostředí KDE budou používat vybrané schéma. Aplikace nepatřící do prostředí KDE mohou též používat některá nebo všechna nastavení barev. Více podrobností naleznete v modulu ovládacího centra "Styl".
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Toto je náhled nastavení barev, které budou aplikovány, kliknete-li na tlačítko "Aplikovat" nebo "OK". Můžete kliknout na různé části náhledového obrázku. Jméno prvku uživatelského prostředí (widgetu) v políčku "Barva widgetu" se změní tak, aby odpovídalo té části náhledového obrázku, na který jste kliknuli.
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Barevné schéma
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Toto je seznam přednastavených barevných schémat včetně těch, které jste mohli vytvořit vy. Výběrem barevného schématu v tomto seznamu si můžete zobrazit jeho náhled. Současné barevné schéma bude nahrazeno vybraným schématem.<p> Varování: při výběru jiného schématu ze seznamu budou ztraceny všechny změny, které jste provedli v současném schématu a které jste ještě neaplikovali.
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
&Uložit schéma...
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Chcete-li uložit současné nastavení barev, tak stiskněte toto tlačítko. Pak budete dotázáni na jméno tohoto schématu.
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
Odstranit sc&héma
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Chcete-li zrušit vybrané barevné schéma, tak stiskněte toto tlačítko. Je třeba poznamenat, že toto tlačítko není dostupné, nemáte-li práva ke smazání schématu.
Translated and reviewed by Lukáš Tinkl on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lukáš Tinkl.