Browsing Bulgarian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Bulgarian guidelines.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Zlatko Popov on 2009-11-17
In upstream:
Радостин Раднев
Suggested by Zlatko Popov on 2007-10-26
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Zlatko Popov on 2009-11-17
In upstream:
radnev@yahoo.com
Suggested by Zlatko Popov on 2007-10-26
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Цветове</h1> В този модул може да настроите цветовете, които се използват от графичните елементи. Може да изберете елемент по два начина или чрез списъка на елементите или като щракнете върху някой елемент в областта за преглед.<p>Може да запишете набора от цветове като цветова схема, която по-късно може да бъде редактирана или изтрита. Системата идва с няколко предефинирани цветови схеми. Може да ги използвате наготово или като база за вашите експерименти.<p>Всичките програми на KDE ще се изобразяват съгласно избраната цветова схема. Програмите, които не са част от KDE, могат да използват част от настройките или всички настройки на текущата цветова схема. За повече информация, вижте в модула "Стил"в контролния център.
Translated and reviewed by Zlatko Popov on 2007-06-05
Shared:
<h1>Цветове</h1> В този модул може да конфигурирате цветовете, които се използват от графичните елементи. Може да изберете елемент по два начина или чрез списъка на елементите или като щракнете върху някой елемент в областта за преглед.<p>Може да запишете набора от цветове като цветова схема, която по-късно може да бъде редактирана или изтрита. Системата идва с няколко предефинирани цветови схеми. Може да ги използвате наготово или като база за Вашите експерименти.<p>Всичките програми на КДЕ ще се изобразяват съгласно избраната цветова схема. Програмите, които не са част от КДЕ, могат да използват част от настройките или всички настройки на текущата цветова схема. За повече информация, вижте в модула "Стил"в контролния център.
Suggested by Radostin Radnev on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Преглед на избраната цветова схема. Така ще изглеждат показаните елементи след като потвърдите настройките. Също така, от тук може да избирате отделни елементи и да им променяте цвета. За целта щракнете с мишката върху елемента, който искате да промените, и той ще стане активен в полето "Цвят на елемент".
Translated and reviewed by Radostin Radnev on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Цветова схема
Translated and reviewed by Radostin Radnev on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Това е списък от предефинирани цветови схеми. Освен да преглеждате текущите схеми, може да създадете и запишете ваша собствена цветова схема. Ако щракнете на някоя тема, текущите цветове ще подменят с цветовете от избраната схема.<p><b>Внимание</b> Ако не сте записали промените, които сте направили, те ще бъдат загубени при избор на друга схема.
Translated and reviewed by Zlatko Popov on 2007-06-05
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
&Запис на схема...
Translated and reviewed by Radostin Radnev on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Запис на схема. Ще появи диалогов прозорец, където може да въведете името на схемата.
Translated and reviewed by Radostin Radnev on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
Из&триване на схема
Translated and reviewed by Radostin Radnev on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Изтриване на схема. Ако бутонът е деактивиран, това означава, че нямате права да изтриете избраната схема.
Translated and reviewed by Radostin Radnev on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Bulgarian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Radostin Radnev, Zlatko Popov.