Browsing Azerbaijani translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Azerbaijani guidelines.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Metin Amiroff on 2009-11-14
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Metin Amiroff on 2009-11-14
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
(no translation yet)
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Bunlar "Tədbiq Et" ya da "Oldu" tıqlandığı vaxt əlavə ediləcək rəngqurğularının nümayişidir. Nümayiş rəsminin müxtəlif yerlərinə tıqlaya bilıərsiniz.
Translated and reviewed by Metin Amiroff on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Rəng Sxemi
Translated and reviewed by Metin Amiroff on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Bunlar ön təsvirli rəng sxemlərinin sihayısıdır. Səyahıdan seçərəkhər hansı bir rəngə baxa bilərsiniz. Hazırkı sxem seçilən ilə dəyişdiriləcəkdir.<p> Xəbərdarlıq: Əgər seşdiyiniz rəngi sxemə əlavə etməsəniz, başqasını seşəndə əvvəlkilər itəcəkdir.
Translated and reviewed by Metin Amiroff on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
Sxemi &Qeyd Et...
Translated and reviewed by Metin Amiroff on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Hazırkı rəng sxemini seçmək istəyirsinizsə, düyməyə tıqlayın. Sizə ad soruşulacaqdır.
Translated and reviewed by Metin Amiroff on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
Sxemini Çı&xart
Translated and reviewed by Metin Amiroff on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Seçili rəng sxemini çıxartmaq üçün tıqlayın. Amma bir çeyi də yadda saxlayın ki, rəng sxemini dəyişdirmə səlahiyyətiniz yoxdursa, bu düymə görünməyəcəkdir.
Translated and reviewed by Metin Amiroff on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Azerbaijani Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Metin Amiroff.