Browsing Afrikaans translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Kobus on 2009-11-15
In upstream:
Juanita Franz, Kobus Venter
Suggested by Kobus on 2006-04-04
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Kobus on 2009-11-15
In upstream:
juanita.franz@vr-web.de, kabousv@therugby.co.za
Suggested by Kobus on 2007-10-24
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Kleure</h1> Hierdie module laat jou toe om te kies die kleur skema wat gebruik word vir die Kde werkskerm. Die verskillende elemente van die werkskerm, soos titel balke kieslys teks, ens., word genoem "gui-element". Jy kan kies die gui-element wie se kleur jy wil verander deur dit te kies van 'n lys of deur te kliek op 'n grafiese voorstelling van die werkskerm. <p> Jy kan stoor kleur instellings as volledige kleur skemas, wat ook modifiseer of verwyder kan word. Kde kom met 'n klomp vooraf gedefinieerde kleur skemas waarop jy jou eie kan baseer.<p> Alle Kde programme sal gehoorsaam die gekose kleur skema. Nie-kde programme dalk mag ook gehoorsaam wees aan sommige of alle van die kleur instellings, indien hierdie opsie geaktiveer is.
Translated and reviewed by Kobus on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Hierdie is 'n voorskou van die kleur instellings wat sal wees aangewend as jy kliek "Wend aan" van "Goed". jy kan kliek op ander dele van Hierdie voorskou beeld. die gui-element naam in die "gui-element kleur" boks sal verander na reflekteer die deel van die voorskou beeld jy gekliek het.
Translated and reviewed by Kobus on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Kleur Skema
Translated and reviewed by Kobus on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Hierdie is 'n lys van vooraf gedefinieerde kleur skemas, insluitend enige wat jy dalk mag het geskep. jy kan voorskou 'n bestaande kleur skema deur deur te kies dit van die lys. die huidige skema sal wees vervang deur die gekose kleur skema.<p> Waarskuwing: as jy het nie nog aangewend enige verander jy dalk mag het gemaak na die huidige skema, daardie verander sal wees verloor as jy kies nog 'n kleur skema.
Translated and reviewed by Kobus on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
Stoor Skema...
Translated and reviewed by Kobus on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Druk hierdie knoppie as jy wil hê na stoor die huidige kleur instellings as 'n kleur skema. jy sal wees gepor vir 'n naam.
Translated and reviewed by Kobus on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
Verwyder Skema
Translated and reviewed by Kobus on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Druk hierdie knoppie na verwyder die gekose kleur skema. Nota wat hierdie knoppie is gestremde as jy doen nie het reg na uitvee die kleur skema.
Translated and reviewed by Kobus on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Afrikaans Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Kobus.