Translations by Sadzak Adnan

Sadzak Adnan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 160 results
1.
General Options
2006-09-13
Opšte opcije
2.
&Preferences
2006-09-13
&Podešavanja
3.
&Text-to-Speech
2006-09-13
&Tekst-u-govor
4.
Word Completion
2006-09-13
Dovršavanje riječi
5.
KTTSD Speech Service
2006-09-13
KTTSD servis za govor
7.
A type-and-say front end for speech synthesizers
2006-09-13
Upiši-i-izgovori interfejs za sintetizatore govora
8.
History file to open
2006-09-13
Datoteka historije koja treba da se otvori
9.
KMouth
2006-09-13
KMouth
10.
Tips, extended phrase books
2006-09-13
Savjeti, proširene knjige fraza
11.
Initial Configuration - KMouth
2006-09-13
Početno podešavanje ' KMouth
12.
Text-to-Speech Configuration
2006-09-13
Podešavanje teksta-u-govor
13.
Initial Phrase Book
2006-09-13
Početna knjiga fraza
14.
This list contains the history of spoken sentences. You can select sentences and press the speak button for re-speaking.
2006-09-13
Ova lista sadrži historiju izgovorenih rečenica. Možete izabrati neku od njih i pritisnuti dugme za izgovaranje da bi rečenica bila ponovo izgovorena.
15.
Into this edit field you can type a phrase. Click on the speak button in order to speak the entered phrase.
2006-09-13
U ovom polju za uređivanje možete unijeti frazu. Kliknite na dugme za izgovaranje da bi unijeta fraza bila izgovorena.
16.
&Speak
2006-09-13
&Govori
17.
Speaks the currently active sentence(s). If there is some text in the edit field it is spoken. Otherwise the selected sentences in the history (if any) are spoken.
2006-09-13
Izgovaraju se trenutno aktivne rečenice. Ako ima teksta u polju za uređivanje, izgovara se. U suprotnom, izgovaraju se izabrane rečenice iz historije (ako ih ima).
18.
There was an error saving file %1
2006-09-13
Došlo je do greške pri snimanju datoteke %1
19.
*|All Files *.phrasebook|Phrase Books (*.phrasebook) *.txt|Plain Text Files (*.txt)
2006-09-13
*|Sve datoteke *.phrasebook|Knjige fraza (*.phrasebook) *.txt|Obične tekstualne datoteke (*.txt)
20.
Open File as History
2006-09-13
Otvori datoteku kao historiju
21.
There was an error loading file %1
2006-09-13
Došlo je do greške pri učitavanju datoteke %1
22.
&Open as History...
2006-09-13
&Otvori kao historiju...
23.
Opens an existing file as history
2006-09-13
Otvara postojeću datoteku kao historiju
24.
Save &History As...
2006-09-13
Snimi &historiju kao...
25.
Saves the actual history as...
2006-09-13
Tekuća historija se snima kao...
26.
&Print History...
2006-09-13
Š&tampaj historiju...
27.
Prints out the actual history
2006-09-13
Štampa se tekuća historija
28.
Quits the application
2006-09-13
Izlazi se iz programa
29.
Cuts the selected section and puts it to the clipboard
2006-09-13
Isjeca se izabrana sekcija i stavlja u clipboard
30.
Cuts the selected section and puts it to the clipboard. If there is some text selected in the edit field it is placed it on the clipboard. Otherwise the selected sentences in the history (if any) are placed on the clipboard.
2006-09-13
Isjeca se izabrana sekcija i stavlja u clipboard. Ako je neki tekst izabran u polju za uređivanje, stavlja se u clipboard. U suprotnom, u clipboard se stavljaju izabrane rečenice iz historije (ako ih ima).
31.
Copies the selected section to the clipboard
2006-09-13
Kopira se trenutni izbor u clipboard
32.
Copies the selected section to the clipboard. If there is some text selected in the edit field it is copied to the clipboard. Otherwise the selected sentences in the history (if any) are copied to the clipboard.
2006-09-13
Kopira se trenutni izbor u clipboard. Ako je neki tekst izabran u polju za uređivanje, kopira se u clipboard. U suprotnom, u clipboard se kopiraju izabrane rečenice iz historije (ako ih ima).
33.
Pastes the clipboard contents to actual position
2006-09-13
Prenosi se sadržaj clipboarda na tekuću poziciju
34.
Pastes the clipboard contents at the current cursor position into the edit field.
2006-09-13
Prenosi se sadržaj clipboarda na tekuću poziciju kursor u polju za uređivanje.
35.
Speaks the currently active sentence(s)
2006-09-13
Izgovaraju se trenutno aktivne rečenice
36.
&Edit...
2006-09-13
&Uredi...
37.
Enables/disables the toolbar
2006-09-13
Uključuje/isključuje se traka s alatima
40.
Enables/disables the statusbar
2006-09-13
Uključuje/isključuje se traka stanja
41.
&Configure KMouth...
2006-09-13
&Podesi KMouth...
42.
Opens the configuration dialog
2006-09-13
Otvara se dijalog za podešavanja
43.
Speaks the currently selected phrases in the history
2006-09-13
Izgovara se trenutno izabrana fraza u historiji
45.
Cu&t
2006-09-13
&Isjeci
46.
Cuts the currently selected phrases from the history and puts them to the clipboard
2006-09-13
Isecaju se trenutno izabrane fraze iz historije i stavljaju se u clipboard
47.
Copies the currently selected phrases from the history to the clipboard
2006-09-13
Trenutno izabrane fraze se kopiraju iz historije u clipboard
48.
Select &All Entries
2006-09-13
Izaberi &sve stavke
49.
Selects all phrases in the history
2006-09-13
Izabiraju se sve fraze historiji
51.
Deselects all phrases in the history
2006-09-13
Poništava se izbor svih fraza u historiji
52.
Ready.
2006-09-13
Spreman.
53.
Opening file...
2006-09-13
Otvaram datoteku...
54.
Saving history with a new filename...
2006-09-13
Snimam historiju sa novim imenom datoteke...
55.
Printing...
2006-09-13
Štampa se...