Translations by Bryce Harrington

Bryce Harrington has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 71 results
14.
Reroute connector
2009-07-11
Új út a kapocshoz
18.
<b>Connector endpoint</b>: drag to reroute or connect to new shapes
2009-07-11
<b>Kapocs-végpont</b>. Új út készítése vagy más alakzatokhoz való kapcsolás: húzással.
256.
Search paths, lines, polylines
2009-07-11
Keresés útvonalakra, vonalakra és kapcsolódó vonalakra
257.
Paths
2009-07-11
Útvonalak
516.
Draw path
2009-07-11
Útvonal rajzolása
673.
Convert texts to paths
2009-07-11
Szövegek átalakítása útvonalakká
1087.
Stitch Sub-Paths
2009-07-11
Al-útvonalak összevarrása
1099.
Number of paths
2009-07-11
Útvonalak száma
1100.
The number of paths that will be generated.
2009-07-11
A létrehozandó útvonalak száma
1215.
_Path
2009-07-11
Útvona_l
1241.
Select <b>two non-endpoint nodes</b> on a path between which to delete segments.
2009-07-11
Ki kell jelölni egy láncon <b>két nem végponti csomópontot</b>, amelyek a törlendő szakaszokat közrefogják.
1290.
Combining paths...
2009-07-11
Útvonalak összevonása...
1293.
Breaking apart paths...
2009-07-11
Útvonalak szétbontása...
1297.
Converting objects to paths...
2009-07-11
Objektumok átalakítása útvonalakká...
1301.
Reversing paths...
2009-07-11
Útvonalak megfordítása...
1362.
Select <b>object(s)</b> to paste live path effect to.
2009-07-11
Jelöljön ki <b>objektumo(ka)t</b> az élő útvonaleffektus beillesztéséhez.
1364.
Paste live path effect
2009-07-11
Élő útvonaleffektus beillesztése
1531.
Simplifying paths (separately):
2009-07-11
Útvonalak egyszerűsítése (különállóan):
1532.
Simplifying paths:
2009-07-11
Útvonalak egyszerűsítése:
1635.
Object _Properties
2009-07-11
Objekt_umtulajdonságok
1764.
If set, objects only snap to another object when it's within the range specified below
2009-07-11
Ha ez az opció van bejelölve, akkor az objektumok csak az itt megadott tartományon belül illeszkednek egy másik objektumhoz
1768.
If set, objects only snap to a grid line when it's within the range specified below
2009-07-11
Ha ez az opció van bejelölve, akkor az objektumok csak az itt megadott tartományon belül illeszkednek egy rácsvonalhoz
1772.
If set, objects only snap to a guide when it's within the range specified below
2009-07-11
Ha ez az opció van bejelölve, akkor az objektumok csak az itt megadott tartományon belül illeszkednek egy segédvonalhoz
1879.
If set, the alpha channel won't be altered by this filter primitive.
2009-07-11
Ha az opció be van jelölve, akkor ez a szűrőprimitív nem módosítja az alfa-csatornát
1935.
Use pressure-sensitive tablet (requires restart)
2009-07-11
Nyomásérzékeny tábla használata (életbelépéshez újraindítás szükséges)
2003.
Box outline
2009-07-11
Téglalap-kontúr
2004.
Show only a box outline of the objects when moving or transforming
2009-07-11
Csak az objektumok téglalap-kontúrjának megjelenítése áthelyezéskor illetve transzformáció közben
2050.
Whether dialog windows have a close button (requires restart)
2009-07-11
Van-e bezárógomb a párbeszédablakokon (életbelépéshez újraindítás szükséges)
2068.
Clippaths and masks
2009-07-11
Vágóútvonalak és maszkok
2150.
Don't emphasize gridlines when zoomed out
2009-07-11
Kicsinyített nézetben ne legyenek hangsúlyozva a rácsvonalak
2151.
If set and zoomed out, the gridlines will be shown in normal color instead of major grid line color.
2009-07-11
Ha az opció be van jelölve, akkor kicsinyített nézetben (vagyis alacsony nagyítási mérték esetén) a rácsvonalak normál színnel jelennek meg, nem pedig a fő rácsvonalak színével
2193.
Remove path effect
2009-07-11
Útvonaleffektus eltávolítása
2251.
Multiple scans: creates a group of paths
2009-07-11
Több menet: útvonalak csoportjának létrehozása
2259.
Optimize paths
2009-07-11
Útvonalak optimalizálása
2260.
Try to optimize paths by joining adjacent Bezier curve segments
2009-07-11
Útvonalak optimalizálásának megkísérlése a szomszédos Bézier-görbe-szakaszok összekapcsolásával
2476.
Remove unused definitions (such as gradients or clipping paths) from the &lt;defs&gt; of the document
2009-07-11
A nem használt definíciók (mint például színátmenetek és vágóútvonalak) eltávolítása a dokumentum &lt;defs&gt; elemeiből
2554.
Show next Path Effect parameter for editing
2009-07-11
A következő útvonaleffektus-paraméter megjelenítése szerkesztéshez
2571.
Create union of selected paths
2009-07-11
A kijelölt útvonalak uniójának létrehozása
2573.
Create intersection of selected paths
2009-07-11
A kijelölt útvonalak metszetének létrehozása
2575.
Create difference of selected paths (bottom minus top)
2009-07-11
A kijelölt útvonalak különbségének létrehozása (alsó mínusz felső)
2577.
Create exclusive OR of selected paths (those parts that belong to only one path)
2009-07-11
Kizáró VAGY művelet végrehajtása a kijelölt útvonalakon (az eredményt azon részek alkotják, amelyek csak egy lánchoz tartoznak)
2583.
Outset selected paths
2009-07-11
A kijelölt útvonalak nyújtása
2585.
Outset selected paths by 1 px
2009-07-11
A kijelölt útvonalak nyújtása 1 px mérettel
2587.
Outset selected paths by 10 px
2009-07-11
A kijelölt útvonalak nyújtása 10 px mérettel
2589.
Inset selected paths
2009-07-11
A kijelölt útvonalak zsugorítása
2591.
Inset selected paths by 1 px
2009-07-11
A kijelölt útvonalak zsugorítása 1 px mérettel
2593.
Inset selected paths by 10 px
2009-07-11
A kijelölt útvonalak zsugorítása 10 px mérettel
2599.
Convert selected object's stroke to paths
2009-07-11
A kijelölt objektum körvonalának útvonalakká alakítása
2601.
Simplify selected paths (remove extra nodes)
2009-07-11
A kijelölt útvonalak egyszerűsítése az extra csomópontok eltávolításával
2603.
Reverse the direction of selected paths (useful for flipping markers)
2009-07-11
A kijelölt útvonalak irányának megfordítása. Hasznos lehet például a jelölőelemek megfordításához.