Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 27 results
51.
List registered clients, then exit
Syn registrerte klientar og avslutt
Translated and reviewed by Odin Hørthe Omdal on 2007-05-07
In upstream:
Vis registrerte klienter og avslutt
Suggested by Eskild Hustvedt on 2008-04-14
52.
PROGRAM...
Program...
Translated and reviewed by Odin Hørthe Omdal on 2007-05-07
In upstream:
PROGRAM ...
Suggested by Eskild Hustvedt on 2008-04-14
Suggestions:
PROGRAM...
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Hardy package "gnome-session" by Kjartan Maraas on 2007-03-02
53.
You must specify at least one program to remove. You can list the programs with --list.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Du må gje minst eitt program som skal fjernast. Du kan syna programma med --list.
Translated and reviewed by Odin Hørthe Omdal on 2007-05-07
In upstream:
Du må oppgi minst eitt program som skal fjernes. Du kan visa programma med --list.
Suggested by Eskild Hustvedt on 2008-04-14
Suggestions:
Du må oppgi minst ett program som skal fjernes. Du kan vise programmene med --list.
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Hardy package "gnome-session" by Kjartan Maraas on 2007-03-02
54.
Error: could not connect to the session manager
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Feil: kunne ikkje kobla til økthandsamar
Translated and reviewed by Odin Hørthe Omdal on 2007-05-07
In upstream:
Feil: kunne ikkje kopla til økthandsamar
Suggested by Eskild Hustvedt on 2008-04-14
Suggestions:
Feil: kunne ikke koble til sesjonsbehandler
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Hardy package "gnome-session" by Kjartan Maraas on 2007-03-02
55.
Currently registered clients:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Registrerte klientar:
Translated and reviewed by Odin Hørthe Omdal on 2007-05-07
In upstream:
Registrerte klienter:
Suggested by Eskild Hustvedt on 2008-04-14
56.
Couldn't find program %s in session
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Kunne ikkje finna program «%s» i økta
Translated and reviewed by Odin Hørthe Omdal on 2007-05-07
In upstream:
Kunne ikkje finna program %s i økta
Suggested by Eskild Hustvedt on 2008-04-14
Suggestions:
Kunne ikke finne program %s i sesjonen
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Hardy package "gnome-session" by Kjartan Maraas on 2007-03-02
57.
The GNOME session manager cannot start properly. Please report this as a GNOME bug. Please include this ICE failure message in the bug report: '%s'. Meanwhile you could try logging in using the failsafe session.
Økthandsamaren for Gnome kan ikkje startast. Rapportér feil i gnome-session. Tak med feilmeldinga frå ICE i rapporten: «%s». I mellomtida kan du logga inn med ei feilsikker økt.
Translated and reviewed by Odin Hørthe Omdal on 2007-05-07
In upstream:
Sesjonshandsamar for GNOME kan ikkje startast. Vennligst rapportar dette som ein feil. Ta med denne feilmeldinga frå ICE i rapporten: «%s». I mellomtida kan du logge inn med feilsikker økt.
Suggested by Eskild Hustvedt on 2008-04-14
Suggestions:
Sesjonshåndterer for GNOME kan ikke startes. Vennligst rapporter dette som en feil. Ta med denne feilmeldingen fra ICE i rapporten: «%s». I mellomtiden kan du logge inn med feilsikker sesjon.
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Hardy package "gnome-session" by Kjartan Maraas on 2007-03-02
58.
The GNOME session manager was unable to lock the file '%s'. Please report this as a GNOME bug. Sometimes this error may occur if the file's directory is unwritable, you could try logging in via the failsafe session and ensuring that it is.
Økthandsamaren til Gnome klara ikkje låsa fila «%s». Rapportér feil i gnome-session. Denne feilen kan skje nokre gongar om det ikkje er mogleg å skriva til mappa der fila ligg. Du kan prøva å logga inn med ei feilsikker økt å sjekka at det er mogleg å skriva til mappa.
Translated and reviewed by Odin Hørthe Omdal on 2007-05-07
In upstream:
Sesjonshandsamar for GNOME klarte ikkje å låse fila '%s'. Vennligst rapportar dette som ein feili GNOME. Nokon gong oppstår denne feilen når filens mappe ikkje er skrivbar, du kan prøve å logge inn via ein feilsikker økt for å forsikre deg om at den er skrivbar.
Suggested by Eskild Hustvedt on 2008-04-14
Suggestions:
GNOME sesjonshåndtereren klarte ikke å låse filen '%s'. Vennligst rapporter dette som en GNOME feil. Denne feilen kan skje noen ganger hvis det ikke er mulig å skrive til filens mappe. Du kan prøve å logge inn med en failsafe-sesjon og sjekke at det er mulig å skrive til den.
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Hardy package "gnome-session" by Tommy Mikkelsen on 2007-03-16
59.
The GNOME session manager was unable to read the file: '%s'. If this file exists it must be readable by you for GNOME to work properly. Try logging in with the failsafe session and removing this file.
Økthandsamaren til Gnome klara ikkje lesa fila: «%s». Om denne fila finst, må ho vera lesbar for at Gnome skal fungera. Prøv å logga inn med ei feilsikker økt og fjern denne fila.
Translated and reviewed by Odin Hørthe Omdal on 2007-05-07
In upstream:
Sesjonshandsamar for GNOME klarte ikkje å lesa fila '%s'. Viss denne fila eksisterer, så må den vera lesbar av deg, for at GNOME skal fungere ordentlig. Prøv og logg med ein feilsikker økt og fjern denne fila.
Suggested by Eskild Hustvedt on 2008-04-14
Suggestions:
GNOME sesjonshåndtereren klarte ikke å lese feilen: '%s'. Hvis denne filen finnes, må den være lesbar av deg for at GNOME skal virke korrekt. Prøv å logge inn med en failsafe-sesjon og fjerne denne filen.
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Hardy package "gnome-session" by Tommy Mikkelsen on 2007-03-16
60.
Could not write to file '%s'. This file must be writable in order for GNOME to function properly. Try logging in with the failsafe session and removing this file. Also make sure that the file's directory is writable.
Klara ikkje skriva til fila «%s». Det må vera mogleg å skriva til denne fila om Gnome skal fungera. Prøv å logga inn med ei feilsikker økt og fjern denne fila. Sjekk òg at det er mogleg å skriva til fila si mappe.
Translated and reviewed by Odin Hørthe Omdal on 2007-05-07
In upstream:
Kan ikkje skriva til '%s'. Denne fila må vera skrivbar for at GNOME skal fungere ordentlig. Prøv og logg med ein feilsikker økt og fjern denne fila. Sjekk òg at filens mappe er skrivbar.
Suggested by Eskild Hustvedt on 2008-04-14
Suggestions:
Klarte ikke skrive til filen '%s'. Det må være mulig å skrive til denne filen for at GNOME skal virke korrekt. Prøv å logge inn med en failsafe-sesjon og fjerne denne filen. Sjekk også at filens mappe er mulig å skrive til.
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Hardy package "gnome-session" by Tommy Mikkelsen on 2007-03-16
110 of 27 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Eirik U. Birkeland, Eivind Ødegård, Eskild Hustvedt, Odin Hørthe Omdal, Tor Christian Tovslid, Torstein A. W., Willy André Bergstrøm, Åsmund Steen Skjæveland.