Browsing Kashubian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 144 results
1.
Allow TCP connections
Zezwòlenié na łączbã TCP
Translated and reviewed by Mark Kwidzińsczi on 2006-07-27
2.
For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() (XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. gnome-session must be restarted for this to take effect.
Przez òbzéranié sã na bezpiek, na platformach, chtërne mają _IceTcpTransNoListen() (systemë XFree86) programa gnome-session nie czëje łączeniô na pòrtach TCP. Na òpcëjô zezwòlô na łączenia z (aùtorizowónëch) zdôlnëch maszinów. gnome-session mùszi bëc zrestartowóne abë nen nôstówk wszedł w żecé.
Translated and reviewed by Michôł Òstrowsczi on 2006-07-15
3.
If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session.
Òpisëje, czë przed zakùnczenim sesëji nót je pòproszëc brëkòwnika ò pòcwierdzenié
Translated and reviewed by Michôł Òstrowsczi on 2006-07-15
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:2
4.
If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, the logout dialog will have an option to save the session.
Òpisëje, czë programa gnome-session zapisze sesëje aùtomatnie. Czej na òpcëjô mdze wëłãczonô, w dialogòwim òknie przë wëlogòwanim pòkôże sã pëtanié ò zapisanié sesëji.
Translated and reviewed by Michôł Òstrowsczi on 2006-07-15
5.
Logout prompt
Pòcwierdzenié wëlogòwania
Translated and reviewed by Michôł Òstrowsczi on 2006-07-15
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:5
6.
Preferred Image to use for login splash screen
Preferowóny òbrôzk na przëwitalny ekran
Translated and reviewed by Michôł Òstrowsczi on 2006-07-15
7.
Run bug-buddy on crash
Zrëszë bug-buddy przë załamaniu
Translated and reviewed by Mark Kwidzińsczi on 2008-03-22
8.
Save sessions
Zapisënk sesëji
Translated and reviewed by Michôł Òstrowsczi on 2006-07-15
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:6
9.
Selected option in the log out dialog
Wëbrónô òptacëjô w òknie wëlogòwóniô
Translated and reviewed by Mark Kwidzińsczi on 2006-07-27
10.
Show the splash screen
Pòkôzanié przëwitalnégò ekranu
Translated and reviewed by Michôł Òstrowsczi on 2006-07-15
110 of 144 results

This translation is managed by Ubuntu Kashubian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Mark Kwidzińsczi, Michôł Òstrowsczi, Yurek Hinz.