Translations by Sami POTIRCA

Sami POTIRCA has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 53 results
7.
Screensaver Preferences
2006-05-22
Preferinţe protecţie ecran
10.
_Lock screen when screensaver is active
2006-05-22
B_lochează ecranul cand protecţia ecran este activă
13.
Screensaver themes
2006-05-22
Teme pentru protecţie ecran
15.
Activate when idle
2006-05-18
Activează la inactivitate
2006-05-18
Activează la inactivitate
2006-05-18
Activează la inactivitate
17.
Allow logout
2006-05-17
Permite deautentificare
2006-05-17
Permite deautentificare
2006-05-17
Permite deautentificare
18.
Allow user switching
2006-05-17
Permite schimbare utilizator
20.
Lock on activation
2006-05-17
Blochează la activare
21.
Logout command
2006-05-17
Comandă pentru deautentificare
2006-05-17
Comandă pentru deautentificare
2006-05-17
Comandă pentru deautentificare
2006-05-17
Comandă pentru deautentificare
2006-05-17
Comandă pentru logout
33.
The number of minutes of inactivity before the session is considered idle.
2006-05-17
Numărul de minute de inactivitate înainte de a considera sesiunea neutilizată.
2006-05-17
Numărul de minute de inactivitate înainte de a considera sesiunea neutilizată.
2006-05-17
Numărul de minute de inactivitate înainte de a considera sesiunea neutilizată.
2006-05-17
Numărul de minute de inactivitate înainte de a considera sesiunea neutilizată.
41.
Time before locking
2006-05-17
Timp înainte de blocare
2006-05-17
Timp înainte de blocare
2006-05-17
Timp înainte de blocare
2006-05-17
Timp înainte de blocare
53.
_Unlock
2006-05-17
Deblocare
2006-05-17
Deblocare
2006-05-17
Deblocare
2006-05-17
Deblocare
73.
Location to get images from
2006-05-17
Locaţia de unde se iau imaginile
2006-05-17
Locaţia de unde se iau imaginile
2006-05-17
Locaţia de unde se iau imaginile
2006-05-17
Locaţia de unde se iau imaginile
79.
Copying files
2006-05-18
Copiere fişiere
80.
From:
2006-05-17
De la:
81.
To:
2006-05-17
Către:
103.
Show the logout button
2006-05-18
Arată butonul de deautentificare
2006-05-18
Arată butonul de deautentificare
2006-05-18
Arată butonul de deautentificare
2006-05-18
Arată butonul de deautentificare
104.
Command to invoke from the logout button
2006-05-18
Comandă invocată de butonul de deautentificare
2006-05-18
Comandă invocată de butonul de deautentificare
2006-05-18
Comandă invocată de butonul de deautentificare
2006-05-18
Comandă invocată de butonul de deautentificare
2006-05-18
Comandă pentru a invoca butonul de deautentificare
127.
Random
2006-05-17
Aleator
133.
%s
2006-05-18
%s
134.
Never
2006-05-17
Niciodată
135.
Could not load the main interface
2006-05-18
Nu pot încărca interfaţa principală
138.
Enable debugging code
2006-05-18
Activează codul de depanare
152.
_Password:
2006-05-17
_Parolă