Translations by Dumitru Moldovan

Dumitru Moldovan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 135 results
2.
Set your screensaver preferences
2008-10-13
Schimbați opțiunile economizorului de ecran
2008-04-11
Schimbaţi opţiunile economizorului de ecran
2008-04-11
Schimbaţi opţiunile economizorului de ecran
6.
Regard the computer as _idle after:
2008-04-11
Calculatorul este considerat _inactiv după:
7.
Screensaver Preferences
2008-10-13
Preferințe pentru economizorul de ecran
9.
_Activate screensaver when computer is idle
2008-04-11
_Activează economizorul când calculatorul este inactiv
15.
Activate when idle
2008-04-11
Activează după o perioadă de inactivitate
17.
Allow logout
2008-10-13
Permite ieșirea din sesiune
2008-04-11
Permite ieşirea din sesiune
2008-04-11
Permite ieşirea din sesiune
23.
Screensaver theme selection mode
2008-10-13
Selecție temă pentru economizor
24.
Set this to TRUE to activate the screensaver when the session is idle.
2008-10-13
Alegeți TRUE pentru a activa economizorul când sesiunea este inactivă.
2008-04-11
Alegeţi TRUE pentru a activa economizorul când sesiunea este inactivă.
2008-04-11
Alegeţi TRUE pentru a activa economizorul când sesiunea este inactivă.
25.
Set this to TRUE to allow embedding a keyboard into the window when trying to unlock. The "keyboard_command" key must be set with the appropriate command.
2008-10-13
Alegeți TRUE pentru a permite înglobarea unei tastaturi în fereastră când se încearcă deblocarea. Cheia „keyboard_command” trebuie să fie setată cu o comandă potrivită.
2008-04-11
Alegeţi TRUE pentru a permite înglobarea unei tastaturi în fereastră când se încearcă deblocarea. Cheia „keyboard_command” trebuie să fie setată cu o comandă potrivită.
2008-04-11
Alegeţi TRUE pentru a permite înglobarea unei tastaturi în fereastră când se încearcă deblocarea. Cheia „keyboard_command” trebuie să fie setată cu o comandă potrivită.
26.
Set this to TRUE to lock the screen when the screensaver goes active.
2008-10-13
Alegeți TRUE pentru a bloca ecranul când economizorul este activ.
2008-04-11
Alegeţi TRUE pentru a bloca ecranul când economizorul este activ.
2008-04-11
Alegeţi TRUE pentru a bloca ecranul când economizorul este activ.
27.
Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to switch to a different user account.
2008-10-13
Alegeți TRUE pentru a oferi opțiunea de a schimba la un nou cont de utilizator în dialogul de deblocare.
2008-04-11
Alegeţi TRUE pentru a oferi opţiunea de a schimba la un nou cont de utilizator în dialogul de deblocare.
2008-04-11
Alegeţi TRUE pentru a oferi opţiunea de a schimba la un nou cont de utilizator în dialogul de deblocare.
28.
Set this to TRUE to offer an option in unlock dialog to logging out after a delay. The Delay is specified in the "logout_delay" key.
2008-10-13
Alegeți TRUE pentru a activa opțiunea de dezautentificare după un timp stabilit în cheia „logout_delay”.
2008-04-11
Alegeţi TRUE pentru a activa opţiunea de dezautentificare după un timp stabilit în cheia „logout_delay”.
2008-04-11
Alegeţi TRUE pentru a activa opţiunea de dezautentificare după un timp stabilit în cheia „logout_delay”.
29.
The command that will be run, if the "embedded_keyboard_enabled" key is set to TRUE, to embed a keyboard widget into the window. This command should implement an XEMBED plug interface and output a window XID on the standard output.
2008-10-13
Comanda care va fi executată pentru a îngloba o tastatură în fereastră, dacă cheia „embedded_keyboard_enabled” este TRUE. Comanda aceasta ar trebui să implementeze o interfață de conectare XEMBED și să întoarcă o fereastră XID pe ieșirea standard.
2008-04-11
Comanda care va fi executată pentru a îngloba o tastatură în fereastră, dacă cheia „embedded_keyboard_enabled” este TRUE. Comanda aceasta ar trebui să implementeze o interfaţă de conectare XEMBED şi să întoarcă o fereastră XID pe ieşirea standard.
2008-04-11
Comanda care va fi executată pentru a îngloba o tastatură în fereastră, dacă cheia „embedded_keyboard_enabled” este TRUE. Comanda aceasta ar trebui să implementeze o interfaţă de conectare XEMBED şi să întoarcă o fereastră XID pe ieşirea standard.
30.
The command to invoke when the logout button is clicked. This command should simply log the user out without any interaction. This key has effect only if the "logout_enable" key is set to TRUE.
2008-10-13
Comanda de invocat când butonul „Ieșire din sesiune” este apăsat. Această comandă ar trebui să închidă sesiunea curentă în mod neinteractiv. Cheia aceasta are efect doar dacă cheia „logout_enable” este TRUE.
2008-04-11
Comanda de invocat când butonul „Ieşire din sesiune” este apăsat. Această comandă ar trebui să închidă sesiunea curentă în mod neinteractiv. Cheia aceasta are efect doar dacă cheia „logout_enable” este TRUE.
2008-04-11
Comanda de invocat când butonul „Ieşire din sesiune” este apăsat. Această comandă ar trebui să închidă sesiunea curentă în mod neinteractiv. Cheia aceasta are efect doar dacă cheia „logout_enable” este TRUE.
31.
The number of minutes after screensaver activation before locking the screen.
2008-04-11
Numărul de minute de la activarea economizorului după care se blochează ecranul.
32.
The number of minutes after the screensaver activation before a logout option will appear in unlock dialog. This key has effect only if the "logout_enable" key is set to TRUE.
2008-10-13
Numărul de minute de la activarea economizorului de ecran după care va apărea opțiunea de ieșire din sesiune în dialogul de deblocare. Această cheie are efect doar dacă cheia „logout_enable” este TRUE.
2008-04-11
Numărul de minute de la activarea economizorului de ecran după care va apărea opţiunea de ieşire din sesiune în dialogul de deblocare. Această cheie are efect doar dacă cheia „logout_enable” este TRUE.
2008-04-11
Numărul de minute de la activarea economizorului de ecran după care va apărea opţiunea de ieşire din sesiune în dialogul de deblocare. Această cheie are efect doar dacă cheia „logout_enable” este TRUE.
34.
The number of minutes to run before changing the screensaver theme.
2008-04-11
Intervalul în minute la care se schimbă tema economizorului.
35.
The number of seconds of inactivity before signalling to power-management. This key is set and maintained by the session power-management agent.
2008-10-13
Numărul de secunde de inactivitate înainte de a activa gestionarea alimentării. Această cheie este setată și menținută de agentul de gestiune a alimentării pentru sesiune.
36.
The reason for being away from the computer.
2008-10-13
Motivul pentru care nu mai sunteți la calculator.
2008-04-11
Motivul pentru care nu mai sunteţi la calculator.
2008-04-11
Motivul pentru care nu mai sunteţi la calculator.
37.
The selection mode used by screensaver. May be "blank-only" to enable the screensaver without using any theme on activation, "single" to enable screensaver using only one theme on activation (specified in "themes" key), and "random" to enable the screensaver using a random theme on activation.
2008-10-13
Modul de selectare folosit de economizorul de ecran. Poate fi „blank-only” pentru a activa economizorul de ecran fără a folosi vreo temă, „single” pentru a activa economizorul folosind o singură temă (specificată în cheia „themes”) și „random” pentru a activa economizorul folosind o temă aleasă aleator la activare.
2008-04-11
Modul de selectare folosit de economizorul de ecran. Poate fi „blank-only” pentru a activa economizorul de ecran fără a folosi vreo temă, „single” pentru a activa economizorul folosind o singură temă (specificată în cheia „themes”) şi „random” pentru a activa economizorul folosind o temă aleasă aleator la activare.
2008-04-11
Modul de selectare folosit de economizorul de ecran. Poate fi „blank-only” pentru a activa economizorul de ecran fără a folosi vreo temă, „single” pentru a activa economizorul folosind o singură temă (specificată în cheia „themes”) şi „random” pentru a activa economizorul folosind o temă aleasă aleator la activare.
40.
This key specifies the list of themes to be used by the screensaver. It's ignored when "mode" key is "blank-only", should provide the theme name when "mode" is "single", and should provide a list of themes when "mode" is "random".
2008-10-13
Această cheie specifică lista de teme de folosit pentru economizoare. E ignorată când cheia „mode” este „blank-only”, ar trebui să conțină numele temei când „mode” este „single” și ar trebui să conțină o listă de teme când „mode” este „random”.
42.
Time before logout option
2008-10-13
Timp scurs înainte de ieșirea din sesiune
2008-04-11
Timp scurs înainte de ieşirea din sesiune
2008-04-11
Timp scurs înainte de ieşirea din sesiune
43.
Time before power-management baseline
2008-04-11
Timp scurs înainte de întreruperea alimentării ecranului
46.
<b>Leave a message for %R:</b>
2008-10-13
<b>Lăsați un mesaj pentru %R:</b>