Translations by Valentin Bora

Valentin Bora has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 68 results
1.
Screensaver
2007-03-07
Screensaver
2.
Set your screensaver preferences
2007-03-07
Setează preferinţele screensaverului
3.
<b>Screensaver preview</b>
2006-09-03
<b>Previzualizare screensaver</b>
4.
<b>Warning: the screen will not be locked for the root user.</b>
2006-09-07
<b>Atenţie: ecranul nu va fi blocat pentru root.</b>
5.
Power _Management
2007-03-07
Gestiunea _Energiei
6.
Regard the computer as _idle after:
2006-09-07
Pune calculatorul în stare _liber după:
7.
Screensaver Preferences
2007-03-07
Preferinţe screensaver
8.
Screensaver Preview
2006-09-07
Previzualizare screensaver
2006-09-07
Previzualizare screensaver
9.
_Activate screensaver when computer is idle
2006-09-07
_Activează screensaver când calculatorul este liber
10.
_Lock screen when screensaver is active
2007-03-07
B_lochează ecranul când screensaverul este activ
11.
_Preview
2006-09-07
_Previzualizare
12.
_Screensaver theme:
2006-09-07
_Stil screensaver
2006-09-07
_Stil screensaver
13.
Screensaver themes
2007-03-07
Teme pentru screensaver
2007-03-07
Teme pentru screensaver
14.
Screensavers
2007-03-07
Screensavere
2007-03-07
Screensavere
16.
Allow embedding a keyboard into the window
2006-09-07
Permite înglobarea unei tastaturi în fereastră
19.
Embedded keyboard command
2006-09-07
Comandă pentru înglobarea tastaturii
2006-09-07
Comandă pentru înglobarea tastaturii
2006-09-07
Comandă pentru înglobarea tastaturii
25.
Set this to TRUE to allow embedding a keyboard into the window when trying to unlock. The "keyboard_command" key must be set with the appropriate command.
2006-09-07
Setează aceasta la TRUE pentru a permite înglobarea unei tastaturi în fereastră când se încearcă deblocarea. Comanda "keyboard_command" trebuie setată cu comanda potrivită.
2006-09-07
Setează aceasta la TRUE pentru a permite înglobarea unei tastaturi în fereastră când se încearcă deblocarea. Comanda "keyboard_command" trebuie setată cu comanda potrivită.
29.
The command that will be run, if the "embedded_keyboard_enabled" key is set to TRUE, to embed a keyboard widget into the window. This command should implement an XEMBED plug interface and output a window XID on the standard output.
2007-03-07
Comanda care va fi rulată, dacă "embedded_keyboard_enabled" este setat la ADEVĂRAT, pentru a îngloba o miniaplicaţie tastatură în fereastră. Comanda ar trebui implementată ca o interfaţă XEMBED şi să afişeze o fereastră XID la ieşirea standard.
30.
The command to invoke when the logout button is clicked. This command should simply log the user out without any interaction. This key has effect only if the "logout_enable" key is set to TRUE.
2007-03-07
Comanda care va fi rulată când butonul pentru deautentificare este apăsat. Această comandă ar trebui pur şi simplu să noteze deautentificarea utilizatorului fără niciun fel de interacţiune. Această tastă are efect doar dacă "logout_enable" este setat la ADEVĂRAT.
31.
The number of minutes after screensaver activation before locking the screen.
2007-03-07
Numărul de minute după activarea screensaverului până se blochează accesul.
2007-03-07
Numărul de minute după activarea screensaverului până se blochează accesul.
2007-03-07
Numărul de minute după activarea screensaverului până se blochează accesul.
32.
The number of minutes after the screensaver activation before a logout option will appear in unlock dialog. This key has effect only if the "logout_enable" key is set to TRUE.
2007-03-07
Numărul de minute după care o opţiune de deautentificare va apărea în fereastra de deblocare. Această cheie are efect doar daca "logout_enabled" este setat la ADEVĂRAT.
2007-03-07
Numărul de minute după care o opţiune de deautentificare va apărea în fereastra de deblocare. Această cheie are efect doar daca "logout_enabled" este setat la ADEVĂRAT.
2007-03-07
Numărul de minute după care o opţiune de deautentificare va apărea în fereastra de deblocare. Această cheie are efect doar daca "logout_enabled" este setat la ADEVĂRAT.
34.
The number of minutes to run before changing the screensaver theme.
2007-03-07
Numărul de minute de rulare până ce se va schimba tema screensaverului.
2007-03-07
Numărul de minute de rulare până ce se va schimba tema screensaverului.
2007-03-07
Numărul de minute de rulare până ce se va schimba tema screensaverului.
35.
The number of seconds of inactivity before signalling to power-management. This key is set and maintained by the session power-management agent.
2007-03-07
Numărul de secunde de inactivitate până se trimite un semnal la gestiunea-energiei. Această cheie este setată de agentul de gestiune a energiei.
2007-03-07
Numărul de secunde de inactivitate până se trimite un semnal la gestiunea-energiei. Această cheie este setată de agentul de gestiune a energiei.
2007-03-07
Numărul de secunde de inactivitate până se trimite un semnal la gestiunea-energiei. Această cheie este setată de agentul de gestiune a energiei.
38.
Theme for lock dialog
2007-03-07
Temă pentru fereastra de deblocare
2007-03-07
Temă pentru fereastra de deblocare
2007-03-07
Temă pentru fereastra de deblocare
39.
Theme to use for the lock dialog.
2007-03-07
Temă de folosit pentru fereastra de blocare.
2007-03-07
Temă de folosit pentru fereastra de blocare.
2007-03-07
Temă de folosit pentru fereastra de blocare.
40.
This key specifies the list of themes to be used by the screensaver. It's ignored when "mode" key is "blank-only", should provide the theme name when "mode" is "single", and should provide a list of themes when "mode" is "random".
2007-03-07
Această cheie specifică lista de teme care pot fi folosite de screensaver. Este ignorată când cheia "mode" este "blank-only", ar trebui
2007-03-07
Această cheie specifică lista de teme care pot fi folosite de screensaver. Este ignorată când cheia "mode" este "blank-only", ar trebui
2007-03-07
Această cheie specifică lista de teme care pot fi folosite de screensaver. Este ignorată când cheia "mode" este "blank-only", ar trebui
45.
Time before theme change
2006-09-07
Timp înainte de schimbarea stilului
2006-09-07
Timp înainte de schimbarea stilului
2006-09-07
Timp înainte de schimbarea stilului