Translations by Alexandru Szasz

Alexandru Szasz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 150 results
1.
Screensaver
2008-01-15
Economizor de ecran
2.
Set your screensaver preferences
2007-09-27
Setaţi-vă preferinţele legate de economizorul de ecran
3.
<b>Screensaver preview</b>
2007-09-27
<b>Previzualizare economizor</b>
4.
<b>Warning: the screen will not be locked for the root user.</b>
2007-09-27
<b>Avertisment: ecranul nu va fi blocat pentru utilizatorul root.</b>
5.
Power _Management
2008-01-15
Gestionare ali_mentare
6.
Regard the computer as _idle after:
2008-01-15
Computerul este considerat _inactiv după:
7.
Screensaver Preferences
2008-01-15
Preferinţe pentru economizorul de ecran
2008-01-15
Preferinţe pentru economizorul de ecran
8.
Screensaver Preview
2007-09-27
Previzualizare economizor
9.
_Activate screensaver when computer is idle
2008-01-15
_Activează economizorul când computerul este inactiv
10.
_Lock screen when screensaver is active
2007-09-27
B_lochează ecranul când economizorul este activ
12.
_Screensaver theme:
2007-09-27
Temă pentru _economizor:
13.
Screensaver themes
2008-01-15
Teme pentru economizor
14.
Screensavers
2008-01-15
Economizoare de ecran
15.
Activate when idle
2008-01-15
Activează când computerul este inactiv
17.
Allow logout
2007-09-27
Permite dezautentificarea
18.
Allow user switching
2008-01-15
Permite schimbarea de utilizator
19.
Embedded keyboard command
2008-01-15
Comandă pentru tastatura înglobată
21.
Logout command
2008-01-15
Comandă de dezautentificare
22.
Reason for being away
2007-09-27
Motivul plecării
23.
Screensaver theme selection mode
2007-09-27
Selecţie temă pentru economizor
2007-09-27
Selecţie temă pentru economizor
24.
Set this to TRUE to activate the screensaver when the session is idle.
2008-01-15
Setează la TRUE pentru a activa economizorul când sesiunea este inactivă.
25.
Set this to TRUE to allow embedding a keyboard into the window when trying to unlock. The "keyboard_command" key must be set with the appropriate command.
2008-01-15
Setează la TRUE pentru a permite înglobarea unei tastaturi în fereastră când se încearcă deblocarea. Cheia „keyboard_command” trebuie să fie setată cu o comandă potrivită.
26.
Set this to TRUE to lock the screen when the screensaver goes active.
2008-01-15
Setaţi TRUE pentru a bloca ecranul când economizorul este activ.
27.
Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to switch to a different user account.
2007-09-27
Setaţi TRUE pentru a oferi opţiunea de a schimba la un nou cont de utilizator în dialogul de deblocare.
28.
Set this to TRUE to offer an option in unlock dialog to logging out after a delay. The Delay is specified in the "logout_delay" key.
2008-01-15
Setaţi TRUE pentru a activa opţiunea de dezautentificare după un timp stabilit în cheia „logout_delay”.
29.
The command that will be run, if the "embedded_keyboard_enabled" key is set to TRUE, to embed a keyboard widget into the window. This command should implement an XEMBED plug interface and output a window XID on the standard output.
2007-09-27
Comanda care va fi rulată pentru a îngloba o tastatură în fereastră, dacă cheia „embedded_keyboard_enabled” este setată pe TRUE. Comanda aceasta ar trebui să implementeze o interfaţă de conectare XEMBED şi să întoarcă o fereastră XID pe ieşirea standard.
30.
The command to invoke when the logout button is clicked. This command should simply log the user out without any interaction. This key has effect only if the "logout_enable" key is set to TRUE.
2007-09-27
Comanda de invocat când butonul „Dezautentificare” este apăsat. Această comandă ar trebui să dezautentifice utilizatorul fără nicio interacţiune. Cheia aceasta are efect doar dacă cheia „logout_enable” este setată pe TRUE.
31.
The number of minutes after screensaver activation before locking the screen.
2008-01-15
Numărul de minute după activarea economizorului după care se blochează ecranul.
32.
The number of minutes after the screensaver activation before a logout option will appear in unlock dialog. This key has effect only if the "logout_enable" key is set to TRUE.
2008-01-15
Numărul de minute după activarea economizorului de ecran după care va apărea opţiunea de dezautentificare în dialogul de deblocare. Această cheie are efect doar dacă cheia „logout_enable” este setată pe TRUE.
33.
The number of minutes of inactivity before the session is considered idle.
2008-01-15
Numărul de minute de inactivitate după care sesiunea este considerată inactivă.
34.
The number of minutes to run before changing the screensaver theme.
2007-09-27
Numărul de minute de rulat înainte de a se schimba tema economizorului.
35.
The number of seconds of inactivity before signalling to power-management. This key is set and maintained by the session power-management agent.
2007-09-27
Numărul de secunde de inactivitate înainte de a activa gestionarea alimentării. Această cheie este setată şi menţinută de agentul de gestiune a alimentării pentru sesiune.
2007-09-27
Numărul de secunde de inactivitate înainte de a activa gestionarea alimentării. Această cheie este setată şi menţinută de agentul de gestiune a alimentării pentru sesiune.
36.
The reason for being away from the computer.
2007-09-27
Motivul pentru care sunteţi departe de computer.
37.
The selection mode used by screensaver. May be "blank-only" to enable the screensaver without using any theme on activation, "single" to enable screensaver using only one theme on activation (specified in "themes" key), and "random" to enable the screensaver using a random theme on activation.
2007-09-27
Modul de selecţie folosit de economizorul de ecran. Poate fi „blank-only” pentru a activa economizorul de ecran fără a folosi vreo temă, „single” pentru a activa economizorul folosind o singură temă (specificată în cheia „themes”) şi „random” pentru a activa economizorul folosind o temă aleasă aleator la activare.
38.
Theme for lock dialog
2008-01-15
Temă pentru dialogul de blocare
39.
Theme to use for the lock dialog.
2008-01-15
Tema de folosit pentru dialogul de blocare.
40.
This key specifies the list of themes to be used by the screensaver. It's ignored when "mode" key is "blank-only", should provide the theme name when "mode" is "single", and should provide a list of themes when "mode" is "random".
2007-09-27
Această cheie specifică lista de teme de folosit pentru economizoare. E ignorată când cheia „mode” este „blank-only”, ar trebui să conţină numele temei când „mode” este „single” şi ar trebui să conţină o listă de teme când „mode” este „random”.
2007-09-27
Această cheie specifică lista de teme de folosit pentru economizoare. E ignorată când cheia „mode” este „blank-only”, ar trebui să conţină numele temei când „mode” este „single” şi ar trebui să conţină o listă de teme când „mode” este „random”.
41.
Time before locking
2007-09-27
Timp scurs înainte de blocare
42.
Time before logout option
2007-09-27
Timp scurs înainte de dezautentificare
43.
Time before power-management baseline
2007-09-27
Timp scurs înainte de activarea gestionării alimentării
44.
Time before session is considered idle
2008-01-15
Timp scurs înainte ca sesiunea să fie considerată inactivă
45.
Time before theme change
2007-09-27
Timp scurs înainte de schimbarea temei
46.
<b>Leave a message for %R:</b>
2007-09-27
<b>Lăsaţi un mesaj pentru %R:</b>
2007-09-27
<b>Lăsaţi un mesaj pentru %R:</b>
49.
_Cancel
2007-09-27
A_nulează
50.
_Leave Message
2007-09-27
_Lăsaţi un mesaj